Peder Hvelplund (Ø): Jeg forstår det ikke helt…

Landbruget må også erkende, at de nu bliver ramt af de klimaforandringer, de selv har været med til at skabe, fastslår i dette debatindlæg Peder Hvelplund fra Enhedslisten.

671

Af Peder Hvelplund

Enhedslisten
Tagholmvej 139
Vennebjerg

Altså gu’ er her tørt. Sidste år var her vådt. Klimaforandringerne gør dyrkningsforholdene bliver væsentligt anderledes i de kommende år. Der kommer langt flere udsving med tørkeperioder og indimellem voldsomme skybrud og store nedbørsmængder.

Svaret fra dansk landbrug er at klimaforandringerne skal løses med statstilskud til dansk landbrug!

Når der er skybrud skal kommunerne rense vandløbene op, så de kan transportere vandet væk fra drænrørene. Når der er tørke skal vandløbene tømmes for vand så de kan vande de drænede marker. Og der skal kompenseres for tabt indtjening.

Klimaforandringerne skaber store udfordringer – også for landbruget. Men det løses ikke ved kortsigtet økonomisk tilskud til en forfejlet dyrkningform.

Men der findes brugbare løsninger.

F.eks skal engarealerne tages ud af drift så de kan reetableres som vandreservoir der kan opsamle vand i vådperioder og afgive i tørkeperioder.
Der skal omlægges til en langt mere differentieret og ekstensiv drift, der ikke er så sårbar for klimaudsving.
Det må da være en falliterklæring for landbrugserhvervet at der ikke skal mere end en enkelt tørkesæson til før konkursen står for døren.

Der skal etableres andre fællesskabsbaserede ejerformer, så landbruget kan komme ud af gældsspiralen, der betyde at de landbrugsfaglige beslutninger reelt er overladt til den Agro-kemiske industri og den finansielle sektor.

Jeg har stor forståelse for de landmænd der helt konkret er ramt.

Men svaret er ikke økonomiske engangsløsninger. Erhvervet må også erkende at de nu bliver ramt af de klimaforandringer de selv har været med til at skabe og at løsningen er en omlægning til en mere ekstensiv og mindre klimabelastende produktion.

Så kan vi til gengæld bidrage med at omlægge vores fødevarebehov og betale den reelle pris for produkterne.

3 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments
Enig
5 år siden

Nemlig

Gæst2
5 år siden

Enig. Måske landmændene skulle bruge færre penge på store, pragtfulde stuehuse og istedet tænke på klimaforandringer, uden staten skal åbne kassen hver gang.

BØJES AUTO & KNALLERTDELE
5 år siden

Hvis landbruget skal have økonomisk støtte på grund af vejret/klimaet, så skal jeg og andre i branchen, som forhandler havemaskiner f.eks plæneklippere, buskryddere m.m. vel også ha økonomisk støtte, idet salget i år har været lig nul, på grund af tørken.