Paw Rytter: Velkommen Aldi. Demokratiet lever og har det fint. Eller har det?

Det virker paradoksalt at bruge kræfter på at lave en underskriftindsamling og en borgerundersøgelse, hvis man efterfølgende undlader at benytte en legitim demokratisk rettighed til at forsøge få ophævet lokalplanen, fastslår i dette debatindlæg Paw Rytter.

2733
Borgmester Arne Boelt på den omdiskuterede Stoltzes Plads ved Doggerbanke i Hirtshals. Foto (arkiv): Niels Skipper.

Af Paw Rytter
Christiansdalsvej 83
Vrå

Demokratiet lever og har det fint. Et flertal af byrådet har besluttet, at Stoltzes Plads skal være hjemsted for en dagligvarebutik. At det blev en Aldi, er hverken byrådets fortjeneste eller skyld, men en konsekvens af at det var Aldi, der ville betale den højeste pris.

Jamen hvorfor lyttede byrådet ikke til borgerne? Hvad med de 1200 underskrifter som Hirtshals, Handel og Erhverv indsamlede? Hvad med Byforums borgerundersøgelse? Hvorfor respekterede byrådet ikke borgerne?

Tja bum. Den korte forklaring er, at et flertal af byrådet ganske enkelt ikke er enige med de 1200, der skrev under på protesten. Det er det, flertal gør. Træffer beslutninger. Ikke fordi de ønsker at genere borgerne, men fordi de mener, at netop denne eller hin beslutning vil være den bedste for Hirtshals.

Hvis man spørger en repræsentant fra flertallet, hvorfor de ikke lyttede, så vil man formentligt få et svar skåret over denne læst: ”Jamen vi lyttede såmænd. Men at blive hørt er nu engang ikke det samme som at få ret.” Hvis vedkommende har en dårlig dag, er der risiko for, at der bliver draget sammenligninger til, at børn, der plager om is, ikke nødvendigvis får deres vilje, selvom de hyler og skriger for at blive hørt.

Så demokratiet lever og har det fint. Det er Hirtshals, den er gal med.

Hvis man ikke er enig i en beslutning, som et flertal af byrådet har truffet, fx en lokalplan der giver mulighed for at etablere en Aldi på Stoltzes Plads, så kan man forsøge at få ændret beslutningen. Det gør man ved at klage til planklagenævnet, ikke ved at brokke sig i kommentarsporene på Facebook.

Og det er her, at Hirtshals er gal på den.

Fra sædvanligvis pålidelig kilde forlyder det, at Hirtshals Handel og Erhverv ikke vil klage over den lokalplan, som de samlede underskrifter ind imod. Efter sigende er bestyrelsen bekymret for, at en klage til planklagenævnet vil vanskeliggøre samarbejdet med Hjørring kommune fremadrettet. Om det samme gør sig gældende for Byforum, er i skrivende sund uvist.

Det virker paradoksalt at bruge kræfter på at lave en underskriftindsamling og en borgerundersøgelse, hvis man efterfølgende undlader at benytte en legitim demokratisk rettighed til at forsøge få ophævet lokalplanen. Ikke mindst fordi foreninger som de to ovennævnte i modsætning til flertallet borgere i Hirtshals, kan klage, da lokale foreninger pr. automatik bliver betragtede som klageberettigede.

Det er nemlig ikke alle og enhver, der kan klage over en lokalplan, men kun personer eller virksomheder der bor tæt på. I det aktuelle tilfælde vil det sandsynligvis sige beboerne i Toplærkegården og Brogården samt lodsejerne på Doggerbanke. Måske også beboerne i Peder Rimmensgade, Fynsgade 1-40, Jyllandsgade 2-16, Vanggårdsgade og Jernbanegade.

Årsagen til at det ikke er alle i Hirtshals, der kan klage, selvom en kommende Aldi og dens endnu ukendte søsterbutik potentielt kan forrykke byens centrum, er, at folketinget har tiltro til, at foreninger som fx Hirtshals, Handel og Erhverv vil varetage ”de manges” interesse.

Udefra set virker det problematisk og som et demokratisk problem, hvis de foreninger, der repræsenterer borgernes og erhvervslivets interesser, lader sig begrænse af en bekymring for, om det vil påvirke samarbejdet med Hjørring kommune negativt, hvis man gør brug af sin mulighed for at klage over den aktuelle lokalplan.

Klagefristen udløber den 29 juli.

8 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments
Ove Isager Thomsen
3 år siden

Så må vi finde nogen der bor i området nær pladsen
 

Landinspektør Mogens Mortensen
3 år siden

Jeg er en af dem der har indgivet en personlig skriftlig klage over det fremlagte lokalplanforslag med nogle faglige argumenter. Det er nu således at Planlovens § 58 og 59 der indeholder bestemmelserne for klage siger: Du kan klage over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage, hvis du f.eks. mener, at kommunen ikke har haft lovgrundlag til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Paw Rytter
3 år siden

Hej Mogens. Du har fuldkommen ret, man kan kun påklage retlige spørgsmål. Nu er det lykkeligvis sådan, at lokalplanen har retlige mangler. Har du fundet dem? Vh Paw Rytter

Vinther
3 år siden

Fedt, at I kæmper videre for at bevarer naturen 🙂

kaj olsen
3 år siden

dejligt vi får en flot ny aldi butik her i hirtshals og den kommer til at ligge et godt sted der.

Mia Jensen
3 år siden
Reply to  kaj olsen

Jamen Kaj dog. Ved du ikke at vi i Hirtshals i følge det evige negative højtråbende mindretal skal være sure og bekæmpe alt nyt ? Nu også med støtte fra folk som bor i Vrå tilsyneladende . Jørgen Christensen Kristensen som er en af de mest negative rasede ellers over at folk udefra deltog i debatten.

kaj olsen
3 år siden
Reply to  Mia Jensen

jo det har du helt ret i Mia der er nogen der klager på alt nyt, særlig ham Paw han er da efter alt der har med hjørring kommune at gøre, kunne han ikke flytte hjem til sjælland igen men de vil nok ikke ha ham tilbage. glæd jer da til der kommer nyt byggeri her i hirtshals.

Hans Jensen
3 år siden

Men Aldi eksisterer ikke om nogle år. De har kørt med et kæmpe underskud i mange år i DK. Borgmester er vel ikke helt rask eller hvad.