Paw Rytter: Advokatfirma i uheldig dobbeltrolle

Hvorfor har Hirtshals Havn brugt langt over en halv million på juridisk rådgivning hos advokatfirmaet HjulmandKaptain, vel og mærke rådgivning som kun er relevant for Hirtshals Havnefond, spørger i dette debatindlæg Paw Rytter.

5372
Hirtshals Havns bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen. Foto: Hirtshals Havn.

Af Paw Rytter

Christiansdalsvej 83

Vrå

Hvorfor har Hirtshals Havn brugt 628.500 på juridisk rådgivning hos advokatfirmaet HjulmandKaptain, vel og mærke rådgivning som kun er relevant for Hirtshals Havnefond?

Hirtshals Havn er en kommunal selvstyrehavn og således 100% ejet af Hjørring kommune. Derfor er det i sidste ende borgernes penge, der er på højkant, når Hirtshals Havn betaler regninger for andre virksomheder.

Adskillelsen mellem Hirtshals Havn og Hirtshals Havnefond er ingen hemmelighed. Senest blev den pointeret af havnens direktør Jens Kirketerp Jensen i torsdags, den 5. december, hvor Hirtshals Havn havde inviteret interesserede til arrangementet Havnedag For Alle. Her fortalte havnens direktør de fremmødte, at Hirtshals Havn ikke er bygherre på vindmølleprojektet på havnen. Det er Hirtshals Havnefond, der er bygherre. Og det er også Hirtshals Havnefond, der ejer tre af vindmøllerne plus 20% af den fjerde, der også er kendt som borgermøllen.

At der ikke har været nogen indvendinger mod advokatfirmaets dobbeltrolle kan skyldes, at mange forbinder fonde med velgørenhed eller uegennyttigt virke. Men en fond er i virkeligheden bare en formue, der så at sige ejer sig selv, og som bliver af en forvaltet af en bestyrelse ud fra en formålsbestemmelse. Sidstnævnte kaldes fondens fundats. Der kan være store økonomiske fordele ved at kontrollere en fond.

Hirtshals Havnefond er en erhvervsdrivende fond. Det vil altså sige, at havnefonden er et selskab, der ejer sig selv. Det er således, hverken Hirtshals Havn eller Hjørring kommune der bestemmer, hvordan Havnefondens midler skal anvendes. Anvendelsen af fondens midler styres af fondens bestyrelse og skal være i overensstemmelse med fondens fundats.

For selvom Hirtshals Havnefonds navn har sammenfald med Hirtshals Havn, at man forledes til at tro, at fonden hører ind under Hirtshals Havn, er det altså ikke tilfældet. Der er tale om to indbyrdes uafhængige virksomheder. Det betyder, at Hirtshals Havns interesser ikke er sammenfaldende med Hirtshals Havnefonds. For eksempel er det i Hirtshals Havnefonds interesse at betale så lav en leje som muligt for vindmøllerne på havnen, mens det modsatte gælder for Hirtshals Havn.

Derfor virker det ikke hensigtsmæssigt, at advokatfirmaet HjulmandKaptain både varetager Hirtshals Havns og Hirtshals Havnefonds interesser. Og det virker besynderligt, at ingen fra Hjørring byråd har påtalt denne uheldige dobbeltrolle. Det er trods alt byrådet, der har det overordnede ansvar for, at Hirtshals Havns interesser bliver varetaget bedst muligt.

Involveret personkreds

Anker Laden-Andersen indtager følgende roller: Bestyrelsesformand for Hirtshals Havn. Bestyrelsesformand for Grøngas A/S. Ejerpartner i advokatfirmaet HjulmandKaptain.

Arne Boelt indtager følgende roller: Borgmester og næstformand for Hirtshals Havns bestyrelse.

Jens Peter Lunden indtager følgende roller: Bestyrelsesformand for Hirtshals Havnefond. Ejer af 50% af Grøngas A/S, hvor Anker Laden Andersen er bestyrelsesformand.

Søren Nørgaard Sørensen indtager følgende rolle: Ejerpartner i advokatfirmaet Hjulmandkaptain.

Har repræsenteret Hirtshals Havnefond i offentlig sammenhæng. Blandt ved informationsmødet om køb af andele i borgermøllen.

De 7 fakturaer er udstedt af advokatsekretær Helle Højer. Helle Højer er sekretær for Søren Nørgaard Sørensen. Det var Søren Nørgaard Sørensen, der præsenterede vindmølleprojektets ejerstruktur og de juridiske detaljer til det informationsmøde, der blev afholdt omkring køb af andele i den såkaldte borgermølle.

Faktura 1-3 omhandler utvetydigt ydelser knyttet til fonden.

Faktura 4-7 omhandler ydelser, der kan være relateret til fonden. Det fremgår ikke klart, men tilsyneladende har man undersøgt, hvilke muligheder der er for, at virksomheder kan udnytte el fra egenproduktion direkte. Altså forhold der er Hirtshals Havn uvedkommende, men som har stor betydning for salgsværdien af Hirtshals Havnefonds vindmøller.

Nedenfor ses de 7 fakturaer, der dokumenterer, at Hirtshals Havn har og har haft betydelige udgifter til vindmølleprojektet:

Faktura Nr. 1 er honorar for mit arbejde siden sidste fakturering den 20/11 2017 vedrørende undersøgelse af muligheder for opstilling af vindmøller på Hirtshals Havn, herunder diverse korrespondance med Hirtshals Havn, BDO, og Gunnar Lisby, deltagelse i møder og udarbejdelse af materiale til brug for fondsstiftelse samt afklaring af muligheder for finansiering, planlægning af kommende og endelig ejerstruktur, herunder aftalegrundlag mellem fonden og kommende totalentreprenør samt korrespondance med energistyrelsen. Faktureret beløb kr. 145.375

Faktura Nr. 2 Honorar for sagens behandling siden sidste fakturering den 24/9 2018 og indtil dato, herunder diverse omfattende og flere telefonsamtaler og email-korrespondance dagligt i perioden med Hirtshals Havn, Hjørring kommune, fondens bestyrelsesmedlemmer, Skovgaard Invest, Energistyrelsen, Nykredit og BDO, deltagelse i møde med Nykredit d. 25/9 2018, deltagelse i møder med fonden d. 18/10 og d. 24/10. deltagelse i møde på Borgmesterkontoret d.d. Faktureret beløb kr. 140.375

Faktura Nr. 3. Honorar for mit arbejde med sagen siden 1/11 2018 og indtil dato, herunder forundersøgelser vedrørende mulighederne for vindmølleprojektet på Hirtshals Havn, deltagelse i diverse møder, korrespondance med potentielle långivere og korrespondance med fondens bestyrelsesmedlemmer samt Erhvervsstyrelsen. Faktureret beløb kr. 125.000

Faktura Nr. 4 Honorar for sagens behandling, herunder rådgivning i forbindelse med undersøgelse af muligheder for virksomheders anvendelse af regler om ”Egen installation” og ”Nettomålerordningen”, herunder afholdelse af møder og telefonsamtaler siden sagens opstart og indtil dato. Faktureret beløb kr. 95.375

Faktura Nr. 5 Honorar for sagens behandling, herunder undersøgelser vedrørende minimis-regler, udarbejdelse af notat herom.  Faktureret beløb kr. 11.250

(de minimis regler er EU lovgivning, der fastlægger en del af rammerne for offentlige myndigheders støtte til private virksomheder.)

Faktura Nr. 6 Honorar for sagens behandling siden min sidste a conto faktura den 30/1 2019, herunder for henvendelse til ministeriet, henvendelse til Nord Energi, omfattende korrespondance med Energistyrelsen m.v. Faktureret beløb kr. 60.000

Faktura Nr. 7 A conto honorar siden sidste faktura den 25. april 2019, herunder for omfattende korrespondance med Energistyrelsen med m.fl., deltagelse i møde den 20. maj 2010 med Alex Jensen m.fl., deltagelse i møde i Esbjerg den 25.juni 2019. Faktureret beløb kr. 53.125.

11 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments
Bodil Dam
4 år siden

Ikke sært at kommunalskatten skal stige

Henning Hansen
4 år siden
Reply to  Bodil Dam

Har ikke en klap med det at gøre. havnen har ikke noget med komunekassen at gør og omvent.

ole
4 år siden

er der nogen der ved hvilke perssonskreds der godkender fakturaerne

Hans Christiansen
4 år siden
Reply to  ole

faktura til hjulmandkaptajn udbetales gennem borgmester kontoret de skulle jo nødigt falde i for kerte hænder.

Orla Knudsen
4 år siden

Fakturaerne virker som en blancocheck. Ingen time angivelse eller timesats ?

Hans Christiansen
4 år siden

Der sidder borgmester og et byrådsmedlem i havnens bestyrelse honoraet for at sidde der er så stort så de skal nok hole deres kæft vær så sikker desuden sidder borgmesteren i retten hver og hveranden dag med sig har han en advokat fra hjulmandkaptajn og så kan i tro at taxameteret tæller skatteborgernesregning og det er ikke billigt.

Jimmy Grant Larsen
4 år siden

Ja. Jeg var selv på borgmesterkontoret sammen med min far, John Robert Larsen, på tidspunkt byrådsmedlem, efter en lang række lovbrud i Jobcenter Hjørring. Her påstod arbejdsmarkedschef Michael Duus Nielsen at AUH ikke ville lave en lægespecialisterklæring. Jeg kontaktede derfor HjulmandKaptain for at få hjælp, men det kunne advokat Henrik Uhrenholdt ikke fordi “sagen er politisk”. Først 6 måneder senere fandt jeg af at HjulmandKaptain er borgmesterens eget advokatkontor. – en meget uheldig dobbeltrolle.

kaj olsen
4 år siden

Brok Brok igen igen fra Paw men havde heller ikke regnet med andet.

Peder Knudsen
4 år siden
Reply to  kaj olsen

Hvorfor kan du ikke argumentere,Kaj?

Brian Fuglsang
4 år siden

Hmmm. Meget godt skrevet Paw. Og, som nogle, her på side, bemærker, ingen timeopgørelse eller noget. Kun tal og krav. Og så stilles spørgsmål : Hvem godkender ? Svar forventes af kommune…. !!! Vil jo nødig gå i tro, at det er nogle af de samme mennesker, som nævnt i artikel ? Hverken som leder eller arbejdsgiver ! Men svar ønskes !!

Frank Nielsen
4 år siden

Kære Paw.
Tak for dit skarpsindige blik. Hvis jeg var borger og skatteyder i Hjørring Kommune ville jeg begynde at interesse mig for hvordan mine skattekroner bliver brugt, og om det er de rigtige mennesker der sidder på tillidsposterne. Næste kommunalvalg nærmer sig hastigt.
Jeg er borger i Brønderslev Kommune, men er på ingen måder tryg ved naboskabet med Hjørring Kommune, pga af sin aggressive vindmøllepolitik. Ingen kan føler sig sikre i Hjørring kommun eller i nabokommunerne, på grund af den temaplan for opstilling af vindmøller der blev vedtaget for et års tid siden, samt den energiplan nogle politikere i byrådet pønser på.
Jeg glæder mig til at se hvor mange lokalpolitikere der selv kommer til at bo i en afstand af 4 x møllehøjde fra en kæmpevindmølle.