Parter indkaldt til krisemøde om landbruget

Det er den værste tørke i mere end hundrede år, og landbruget står til at tabe 6,4 milliarder kroner. Sådan lyder et nyt estimat fra Landbrug & Fødevarer, der i dag afholder krisemøde på Axelborg.

231

e nordjyske landmænd er usædvanligt tidligt færdige med høsten i år – allerede nu i begyndelsen af august er markerne ryddet, kornet lagt til tørre, og halmen presset takket være en rekordvarm og tør sommer.

Desværre betyder den tidlige høst ikke, at udbyttet er godt. Så langt fra faktisk. Hos Landbrug & Fødevarers videnscenter, SEGES, har man nu opjusteret sit estimat for landbrugets tab som følge af tørken. Den tidligere vurdering lød på et tab for heltidslandbruget på 4,5 milliarder kroner. Det tal er nu hævet til 5,4 milliarder kroner – altså en stigning på 900 millioner.

– Vi får løbende høstresultater ind fra hele landet, og med de indberetninger, vi har modtaget indtil nu, må vi konstatere, at der ser værre ud for landbruget end hidtil antaget. Vi taler om et samlet tab for dansk landbrug på hele 6,4 milliarder kroner, siger Ejnar Schultz, innovationsdirektør hos SEGES.

Derfor er der torsdag indkaldt til krisemøde på Axelborg i København.

Regeringen klar med mere hjælp

Samtidig er regeringen nu klar med en ny håndsrækning til de tørkeramte landmænd. Helt konkret får landmændene udsat deres frist for, hvornår efterafgrøder skal være sået fra den 20. august til den 3. september, fordi jorden er for tør til, at nysåede frø vil kunne spire.

– Naturligvis skal vi udskyde fristen for såning af efterafgrøder, når det ikke giver faglig mening at fastholde den. Det giver ingen mening, at så i en jord hvor frøene ikke kan spire. Det skal vores regler naturligvis ikke stå i vejen for , og vi følger løbende situationen nøje, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

– Årets ekstreme tørke har store konsekvenser for dansk landbrug, derfor er jeg glad for, at regeringen kan støtte landmændene med yderligere tiltag. Vi vil fortsat følge situationen nøje, fortsætter han.

Et andet nyt tiltag er, at alle landmænd får mulighed for at udså rug i de græsudlæg og græsefterafgrøder, som skal bidrage til at formindske kvælstofudvaskningen. Udover at kunne være med til at sikre foder til dyrene, vurderes det, at udsåning af rug i græsudlæg og -efterafgrøder kan være med til at formindske kvælstofudvaskningen, da rugen blandt andet har lettere ved at spire under tørre forhold.

Miljø- og Fødevareministeriet følger fortsat situationen tæt og arbejder på yderligere tiltag, som kan modvirke konsekvenserne af tørken for dansk landbrug.

Kilde: TV2 Nord.
Foto: Arkiv.

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments