Organist søges til kirkerne i Horne og Asdal

Stillingen som organist ved kirkerne i Horne og Asdal ved Hjørring Nordre Provsti er ledig og ønskes besat hurtigst muligt.

142
Horne Kirke. Foto: Arkiv.

Menighedsrådet søger en organist, som har lyst til at være en dynamisk medspiller i det
aktive kirkeliv i de to kirker i Horne og Asdal samt Menighedshuset.

Vi søger en organist, der
 kan varetage den instrumentale musikledsagelse ved gudstjenesterne og øvrige kirkelige handlinger
 kan spille rytmisk musik
 vil medvirke musisk ved børne- og ungdomsarbejde og kirkens øvrige aktiviteter med engagement og indlevelse kan videreudvikle kirkens korarbejde
 vil være med til at udvikle nye tiltag
 kan arrangere koncerter/musikarrangementer
 har gode samarbejdsevner, er udadvendt og vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med de øvrige medarbejdere, frivillige, præst og menighedsråd
 er kirkeligt engageret og indstillet på at deltage aktivt i menighedslivet

Vi tilbyder
 en stilling på 20 timer pr. uge
 en fleksibel medarbejderstab
 et godt og inspirerende arbejdsmiljø

Ansættelse af en kirkemusiker/organist vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 266.427 kr. – 389.393 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 273.258,45 kr. (nutidskroner). Rådighedstillægget udgør årligt 20.536,18 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af overenskomst mellem Kirkeministeriet og Centralorganisationen af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 297.347 kr. – 362.324 kr. årligt

(nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.257,76 kr. – 59.419 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 286.922 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 300.584 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt for tjeneste ved 2-3 kirker 34.609,20 kr. (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand for Horne – Asdal menighedsråd Susanne Lønsmann Larsen , 51 54 20 27 efter kl. 16.00. Kontaktperson Sigrid Nedergaard, 98 94 94 48 / 22 85 64 30.

Ansøgningsfristen er den 22. februar 2019 kl. 12.00.

Ansøgning samt evt. referencer, sendes til formand Susanne Lønsmann, mail: 8463fortrolig@sogn.dk

Menighedsrådet kan oplyse, at
– der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.
– der er tre måneders prøvetid.

Generelle informationer:
Orglet i Horne Kirke er et Bruno Christensen & Sønner med 14 stemmer, 2 manualer og pedal fra 1988. Orglet i Asdal kirke er et fra Jydsk Orgelbyggeri fra 1963, der er udvidet 1971 og 1999 af Bruno Christensen.

Læs mere på: www.hornekirke.dk

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments