Her er ønskerne til områdefornyelsen fra Hirtshals Handel & Erhverv

Interesseorganisationen Hirtshals Handel & Erhverv har 17 klart formulerede mål for områdefornyelsen i Hirtshals.

13

Hirtshals Handel & Eerhverv har på skrift formuleret foreningens ønsker til områdefornyelsen, som er emnet for borgerworkshoppen lørdag i Hirtshals Idrætscenter:

1. Vi ønsker, detailhandelsområdet skal udvikle sig i takt med den tid vi er i, men er klar over, at der foregår en hel del urbanisering, også i Hirtshals. Derfor bør nye offentlige midler bruges til styrkelse af Hirtshals, med henblik på at det bliver mere attraktivt for private investeringer.
2. Havnegade bør reetableres med bedre fortov i den nordlige side og en bedre belysning med diverse speciale rum til ophold, med bænke og steder. Der skal være en klar ledetråd til byen.
3. Frakørslen til højre fra Terminal Color Line skal gøres meget mere brugervenlig, således at trafik til Hirtshals bycentrum bliver helt naturligt.
4. I samme forbindelse gøres indkørsel gennem Jyllandsgade til Nørregade og Jørgen Fibigersgade, som Hiørringgade, mere naturlig for rejsende og turister i almindelighed.
5. Der bør være gangforhold fra terminalen til byrummet over jernbaneafsnittet ved Stationsbygningen, til Jyllandsgade og til Jørgen Fibigersgade.
6. Vedrørende etableringer af nye dagligvarebutikker bør der gives mulighed for anvendelse af byggegrund ved området Jyllandsgade 7, samt Jyllandsgade 3 og Svinget med Røde Kors bygningen. Her kan nedrivning eventuelt finde sted, hvorefter byggegrunden kan anvendes til dagligvarehandel. Det vil styrke byens sydlige detailhandel.
7. Cirkuspladsen løftes til diverse anlæg så som lidt bypark, alles plads, plads til sanseoplevelser, lidt bebyggelse og lidt parkering.
8. Karens Plads, (boghandlerpladsen) reetableres som planlagt med granitbelægning og udstyr i øvrigt.
9. Rundkørselsforhold ved HTC forbedres med en afkørsel til Hirtshals centrum, som gør det naturligt at besøge byen som rejsende og som turist, både til og fra vore færgeterminaler.
10. Ombygning af rådhus til bibliotek og borgerservice, samt til udlægning til dagligvarehandel.
11. I runddelen skal der vare bedre skiltning til diverse attraktioner og til byens detailhandel.
12. Der kan etableres aktivitets-/musik- og kulturhus, som en art platformsudbygning til venstre for Trappemonumentet.
13. I Nørregades sydlige del, fra Runddelen til Jepsens Plods, bør der etableres kørselsmuligheder i begge retninger, med gode parkeringsforhold i den del af gaden, samtidig.
14. Belægningen i Nørregade bør ved ændring al kørselsforholdene genetableres med et mere solidt materiale.
15. Ensartet glasbaldakiner i den nordlige del al Nørregade bør være fremtiden for butikkerne her. Der ses gode resultater i Kiel og Hamborg med denne løsning for små og allerede etablerede i de byers handelsgader. Det vil kunne give den effekt, som et bycenter giver, uden at man her er lukket ude fra natur og udsigt.
16. Der skal søges på statens afsatte byudriklingspulje på 30 mio. Her er Hiftshals nøjagtig af den storrelse by, der kan komme i betragtning, jævnfør beskrivelsen af søgemuligheder. Dertil kommer en vis egen finansiering fra Hjørring Kommunes budget til byfornyelse.
17. Der er ønsket fra Hirtshals Handel & Erhverv, at der inddrages mest mulig hensyn til erhvervets ønsker i byudviklingsprojektet 2015 til 2018.

Foto: Arkiv.

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments