Ny grundbog om sociologi for sundhedsprofessionelle

I deres arbejde med sociologien har Annemarie Dalgaard og Lone Meldgaard manglet lærebøger med flere perspektiver på sociologien.

200

To forfattere fra Hjørring står bag en ny grundbog i sociologi med titlen “Sociologi for sundhedsprofessionelle”.

Bogens to forfattere og redaktører på bogen, Annemarie Dalsgaard og Lone Meldgaard, har mange års erfaring med at undervise i sociologi i UCN-regi (University College Nordjylland).

Sociologi kan meget forenklet beskrives som en videnskab, der handler om social adfærd.

I deres arbejde med sociologien har Annemarie Dalgaard og Lone Meldgaard manglet lærebøger med flere perspektiver på sociologien. Det er udgangspunktet for deres bog, som er rettet mod tværprofessionelle.

Det er redaktørernes opfattelse, at de studerende mangler grundlæggende viden om samfundets indretning. Det er en viden, der har stor betydning for de studerende, når de skal ud at arbejde med sundhedsfag og med andre ord; arbejde med mennesker.

Guldkorn
-Det er vigtigt, at man ved noget om, hvordan sundhedsvæsnet er opbygget, hvilke beslutninger der tages på samfundsmæssigt plan – rent politisk – for det har betydning for, hvordan vore arbejdsbetingelser er og dermed også vores muligheder for at yde en rigtig god pleje og behandling til patienter og borgere – Annemarie Dalsgaard og Lone Meldgaard

Gads Forlag oplyser om bogen blandt andet, at Lone Meldgaards samfundsperspektiv supplerer kollegaen Annemarie Dalgaards interaktionstilgang til faget.

“Sociologi for sundhedsprofessionelle” henvender sig til såvel studerende på de sundhedsfaglige grunduddannelser samt sundhedsprofessionelle på efter- og videreuddannelse og andre med interesse for emnet.

Lone Meldgaard, til venstre, og Annemarie Dalsgaard, supplerer hinanden flot.

Om forfatterne
Lone Meldgaard er anæstesisygeplejerske, pæd.art. og cand.scient.soc. fra Roskilde- og Aalborg Universitet. Hun har mange års erfaring som underviser, projektvejleder og koordinator og er nu ansat som lektor og udviklingskonsulent på efter- og videreuddannelsen hos Act2learn sundhed og velfærd, University College Nordjylland. Hun afholder en bred vifte af kursusaktiviteter og er oplægsholder og udvikler temadage/workshops for primært sundhedsprofessionelle. Lone Meldgaard er optaget af senmoderne samfundsmæssige tendenser, ungdomskulturen, læring i det sundhedsfaglige praksisfelt og samspillet mellem borgere og samfundsmæssige institutioner.

Annemarie Dalsgaard er sygeplejerske, cand.scient.soc fra Aalborg Universitet. Hun er ansat som lektor ved Sygeplejerskeuddannelsen, Professionshøjskolen UCN. Hun har klinisk erfaring og ledererfaring fra sekundær sektor og har arbejdet med patienter med forskellige medicinske sygdomme. Hun har lang erfaring som underviser i sygeplejerskeuddannelsen, efter- og videreuddannelsen og som underviser af flygtninge og indvandrere, der forberedes til det danske uddannelsessystem. Annemarie Dalsgaard interesserer sig for ulighed i sundhed, patienters oplevelser af mødet med sundhedssystemet samt etniske minioritetsgruppers adgang til det danske samfund.

Mere om bogen
Alle sundhedsprofessionelle, uanset om det drejer sig om sygeplejersker, radiografer, jordemødre, ergoterapeuter, fysioterapeuter og bioanalytikere arbejder med mennesker.

Ofte begrundes deres valg af erhverv og profession netop med ønsket om at ville arbejde med mennesker.

Denne grundbog i sociologi vil give såvel studerende på de sundhedsfaglige grunduddannelser og sundhedsprofessionelle på efter- og videreuddannelse en grundviden i sociologisk teori samt forståelse for menneskelige reaktioner og relationer i en institutionel og samfundsmæssig kontekst.

Sundhedsprofessionelle møder via deres profession mange forskellige typer af borgere og patienter. Nogle vil være yderst velfungerende med et godt netværk og mange ressourcer. Andre vil være plaget af sociale problematikker, der kan have indflydelse på deres sundhed, og på måden de mestrer deres sygdom og helbredsproblemer.

Denne bog reflekterer over, hvorfor der er ulighed i sundhed, og hvorfor mange borgere og patienter ikke altid formår at foretage valg i deres liv, som er hensigtsmæssige for deres trivsel og helbred. De studerende får desuden en god indsigt i at forholde sig til mange forskellige typer patienter.

Annemarie Dalsgaard og Lone Meldgaard har sammen skrevet tre af bogens 10 kapitler.

De øvrige forfattere
Henrik Vardinghus-Nielsen, lektor i folkesundhedsvidenskab, cand.mag. og ph.d. fra Aalborg Universitet.

Carsten Kronborg Bak, cand.scient.soc. og ph.d. fra Københavns Universitet.

Maria Appel Nielsen, cand.mag., ph.d. i sociologi og lektor i socialt arbejde på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde.

Lone Friis Thing, lektor og sektionsleder på Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet. Cand.scient. i humanistisk-samfundsvidenskab og BSc i biologi og har endvidere en ph.d. grad fra Sociologisk Institut, alle uddannelser er fra Københavns Universitet.

Niels Sandholm Larsen, sygeplejerske, sociolog og ph.d. fra Aarhus Universitet.

Sociologi for sundhedsprofessionelle
Redigeret af Annemarie Dalsgaard
og Lone Meldgaard
Gads Forlag
288 sider
299 kroner

 

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments