Norge forbindes til det europæiske kontinent via Hirtshals

Mellem Hirtshals og Larvik etableres nu som tidligere kortfattet omtalt en ny højhastighedsforbindelse i form af et fiberkabel. Etableringen er en del af en samlet strækning, som skal forbinde Oslo med det europæiske kontinent. Efter flere års planlægning og forberedelse er Altibox og Skagenfiber dermed et skridt nærmere etableringen af en datamotorvej mellem Norge og kontinentet.

379
Foto: Hirtshals Havn.

Den hurtige fiberforbindelse via Hirtshals er det andet element i etableringen af en datainfrastruktur, der vil danne en ringstruktur mellem Norge, Danmark, Tyskland, Benelux og Storbritannien. På den måde skabes en høj og god kommunikationskvalitet mellem Norge og de øvrige europæiske lande samt indbyrdes mellem de øvrige lande i ringstrukturen.

Fiberkablet på den første strækning mellem Oslo og Larvik er etableret over det seneste år og er placeret langs motorvej E18. Da Motorvejsinfrastrukturen sjældent ændres, giver denne placering den størst mulige sikkerhed og kontrol i forhold til stabilt dataflow både på kort og på lang sigt.

Med fiberforbindelsen via Hirtshals forbindes Oslo til det europæiske kontinent med en hidtil uset datatransmissionshastighed, der kan betragtes som en parallel til den hurtige og effektive færgeforbindelse mellem Larvik og Hirtshals.

Over 90 % af al datakommunikation ind og ud af Norge er hidtil gået via Sverige, hvilket har skabt begrænsninger på dataflowet med hensyn til både hastighed og kapacitet. Med den nye fiberforbindelse via Hirtshals sættes helt nye standarder for datatransmissionen ind og ud af Norge, samtidig med at leveringssikkerheden hæves betragteligt.

Efter planen gennemføres etableringen af fiberkablet mellem Larvik og Hirtshals i dansk sektor i perioden fra den 28. august til den 8. september 2020. Arbejdet i den norske del af Nordsøen forventes afsluttet i slutningen af september.

Kilde: Hirtshals Havn.

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments