Niels Hornstrup: Kold og kynisk kommune

Sagen om den 81 årige Doris og hendes datter er tacklet koldt og kynisk, skriver i dette debatindlæg Niels Hornstrup fra Hirtshals.

1652
Anne Marie Pedersen og moren Doris. Foto: Privat.

Af Niels Hornstrup
Enebærvænget 2
Hirtshals

Alle undrer sig over, at politiet beredvilligt stiller op parerer ordrer, når der kommer den slags. Hvorfor “stak de ikke fingeren i jorden”, da de søndag den 2. august ankom ude hos Doris og datteren, og uden spor lovhjemmel ved hjemmeplejens hjælp skaffede sig adgang til huset plus fik Doris proppet ind på bagsædet i politibilen.

Nu skulle Doris på “en lille udflugt”, til trods for, at hun ikke ville med. Vidner forklarede politiet, at historien om, at datteren havde været voldelig måtte være en misforståelse.  De kunne jo bare tjekke hjemmepleje-journalen, hvor der vel noteres om falduheld – og disse giver jo blå mærker. Men politiet lukkede for al fornuft, som altid, når kommunen skal have udført særlige opgaver.

Mange gange har vi oplevet, at politiet ikke forsøger at opklare sager, men i stedet anvender kræfterne på at dække over kommunens uheldige sager, der  lukkes i en fart uden spor tjek. Derfor kommer ældrechefen ofte over for pressen med ordene: “Jeg tager sagen med sindsro”; dette glemte han dog denne gang at sige, da han stod ved håndvasken. Han var og forblev mundlam. Politidirektøren trådte også hen til vasken og plaskede vildt rundt – jokkede godt og grundigt rundt i hændelsen.

Kommunenes mærkelige invitation til Doris (tvangsfjernelse ved politiets hjælp) slog hende helt ud. Hun blev meget syg efter få dage og har nu ligget næsten livløs på Hjørring Sygehus i 4 uger. Datteren får nådigst lov til at besøge hende, om der er ledsager med, ellers ikke. Politiet har givet forbud mod spor lægelig oplysning til datteren. Vild psykisk vold mod de to! Hvorfor skal datteren holdes hen i ugevis på grund af en tvivlsom anmeldelse?

Man skulle ret hurtigt kunne finde ud af, om der skal rejses sigtelse eller ej. Frafalder politiet sigtelse, er der grønt lys i alle lamper til, at datteren atter kan besøge sin mor uden at skulle ud at finde en ledsager til turen. Ligeledes vil hun straks kunne få oplysninger af lægeholdet angående moderens tilstand.

Man fristes til at tro, at politiet trækker tiden for, at de selv og kommunen kan få lavet et par gode historier, der skal forklare ugerningen.

Hjørring Kommunene slår alle med hensyn til manglende omsorg for svage ældre borgere med denne grusomme hændelse. Al omsorg og medmenneskelighed (alm. menneskerettigheder) tilsidesættes.

Mor og datter har nu i godt en måned været udsat for grov psykisk vold ved at være “spærret inde bag en mur af  total tavshed.”

Hvor er borgmesteren og socialudvalgsformanden i denne umenneskelige sag, der for længst burde være stoppet?

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments