Nedrivning som specialiseret forretningsområde

Strenge miljøkrav ved Vennelysts fjernelse af en karakteristisk bygning i Hjørring.

650
Indehaver af Vennelyst Ingeniør- og Entreprenørforretning, Jan-Iver Christiansen, ved en sorteret bunke metal på den strengt velordnede nedrivningsplads ved Hjørrings gamle amts- og politigård.

Hjørring er i færd med at miste en af sine såkaldte signatur-bygninger, skriver Hjørring ErhvervsCenter.

Nemlig den tidligere amtsgård og politistation på hjørnet af Brinck Seidelins Gade og Parallelvej. Et symbol på en decentral epoke inden kommunalreformen i 1970 og politireformen i 2007.

På et mere jordnært plan er fjernelsen af den karakteristiske bygning et eksempel på, at nedrivning i de senere år har udviklet sig til et højt specialiseret forretningsområde.

Det er Vennelyst Ingeniør- og Entreprenørforretning, der står for nedrivningen. Vennelyst-indehaver Jan-Iver Christiansen siger:

”Den tid er forbi, hvor nedrivning var et spørgsmål om at banke bygningen ned og køre materialerne på lossepladsen. For Vennelyst er det blevet et særskilt forretningsområde med strenge krav til medarbejdernes kompetence. Vores medarbejdere har alle gennemgået kurser på blandt andet EUC Nord og AMU.”

Det er miljøhensyn, der ligger bag udviklingen.

I tilfældet med den gamle politistation indeholdt udbudsmaterialet for nedrivnings-entreprisen en minutiøs beskrivelse af de materialer, der fandtes i bygningen, og en beskrivelse af, hvordan disse materialer skulle håndteres og opbevares.

Beskrivelsen omfattede alt fra malingen på væggene til brosten omkring bygningen.

Plan for området, hvor den tidligere amtsgård
og senere politistation er under nedrivning.

”Selve nedrivningen af murene er faktisk den mindste del af opgaven. Inden vi kommer dertil, har der været en omfattende opgave med at splitte hele ”indmaden” ad og sortere materialerne til korrekt bortskaffelse eller genbrug,” siger Jan-Iver Christiansen.

Arbejdet følges hele vejen af tilsyn fra Hjørring Kommune.

Nedrivningen koster omkring et par millioner kr. og Jan-Iver Christiansen forventer, at grunden er ryddet i slutningen af oktober.

Ifølge Hjørring Kommunes bydelsstrategi skal den snart ryddede grund anvendes til et regnvandsbassin, der kan anvendes af skatere, når det ikke optages af voldsomme regnmængder.

Kilde: Hjørring ErhvervsCenter.

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments