NATURMØDET 2019: Svampegift fundet i hver tredje drikkevandsboring i Danmark

Ny opgørelse viser, at grundvandet er forurenet med svampegift flere steder, skriver Danmarks Naturfredningsforening.

128
Foto: Jens Kranen Photography.

Når du åbner for vandhanen, er der stor risiko for, at svampegiften dimethylsulfamid (DMS) findes i drikkevandet.

Næsten hver tredje undersøgte drikkevandsboring i Danmark indeholder nemlig rester af svampegiften, viser ny opgørelse fra De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Svampemidlet DMS er nu det hyppigst forekommende sprøjtegift i de almene vandværkers boringskontrol.

DMS i grundvandet er bekymrende, fordi det ikke kan filtreres fra på samme måde som andre stoffer.

Derfor ender det direkte i drikkevandet, hvor det kan være nødvendigt at fortynde med rent drikkevand.

Om den nye opgørelse:
  • 1.565 ud af omkring 6.300 drikkevandsboringer ved almene vandværker er nu undersøgt for DMS, og det er påvist i 481 ud af de undersøgte boringer (30,7 procent).
  • Indholdet var højere end grænseværdien for drikkevand i 128 af de undersøgte boringer (8,2 procent).
  • DMS er dermed det hyppigst forekommende pesticidstof i de almene vandværkers boringskontrol.

Kilde: Det geologiske datacenter ‘De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland’ (GEUS)

Læs hele artiklen her: Danmarks Naturfredningsforening.


NATURMØDET 2019 er en serie artikler, hvormed vi lægger op til årets store event i Hirtshals.


Foto: Jens Kranen Photography

 

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments