Naturmødet 2019: Klar til handling hos DN og L&F

Tidligere på året offentliggjorde Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer et fælles udspil med fokus på klima og miljø.

55
Foto: Jens Kranen Photography.

Med forslaget fra Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer viser det sig, at de to organisationer i længere tid har arbejdet sammen om at finde en række løsninger, som begge parter er klar til at arbejde for.

Fra snak til handling er netop temaet for Naturmødet i 2019, og derfor har arrangørerne naturligvis stillet de to organisationers formænd et par spørgsmål, om deres samarbejde. Læs deres svar her.

Hvordan er samarbejdet om det her udspil opstået?

I forbindelse med Maria Reumert Gjerdings tiltrædelse som præsident hos Danmarks Naturfredningsforening satte vi os ned og kiggede på, hvad det er for nogle fælles snitflader, som vi har. Her var ønsket om et bedre vandmiljø og modernisering af ammoniakindsatsen i husdyrproduktionen eksempelvis nogle af dem.” – Martin Merrild, formand for Landbrug og Fødevarer

Noget af det første jeg sagde, efter jeg var blevet valgt til præsident i Danmarks Naturfredningsforening, var at jeg gerne ville samarbejde med alle, som ville være med til at gøre en forskel for naturen, miljøet og klimaet. Det tog Martin Merrild enormt positivt i mod og inviterede mig til et møde over en kop kaffe. Så vi begyndte at tale i flere timer. Ikke om det alt det, som vi er uenige om, men om de områder hvor vi har nogle fælles interesser, som vi kan samarbejde om. Det blev grundlaget, for vores udspil.” – Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Hvad kræver det af parterne at indgå i sådan et samarbejde?

Det kræver først og fremmest en gensidig respekt. Man bliver nødt til at respektere, at den anden part er sat i verden for at varetage nogle andre interesser. Så må man lægge forskellighederne fra sig og fokusere på de sager, som man kan stå sammen om. Når vi arbejder sammen, har vi jo en større chance for at få noget igennem.”  – Martin Merrild, formand for Landbrug og Fødevarer

Det kræver en anerkendelse af, at der er masser af ting, vi er uenige om, og som vi kommer til at debattere i de kommende år. Men også en anerkendelse af at der er noget, som forener os. Vi vil gerne skabe forandring, og så giver det en kæmpe fordel, at vi som organisationer formår at stå skulder ved skulder og fremlægge et fælles udspil om løsninger til politikerne. Det er det, som vi har gjort her.” – Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Skal man se det her som et skridt væk fra snak og på vej mod mere handling?

I høj grad. Der er mange, som har været ude og sige, at det er nemt bare at komme med et forslag. Men vi kommer jo med et tilsagn, om at vi gerne vil støtte op om det her. Vores udspil kræver en bred accept at gennemføre. Der er rigtig mange folk ude i landet, som skal tage det her til sig, for at det lykkes.“  – Martin Merrild, formand for Landbrug og Fødevarer

Ja det skal man. 100.000 hektar ny natur har været en målsætning, som vi har arbejdet med i Danmarks Naturfredningsforening i mange år. Nu har vi faktisk et konkret udspil, som landbruget også bakker op om, og som kan gøre den målsætning til virkelighed. Det er målet om, at skabe reelle forandringer ude i den virkelige verden, som har motiveret os til at mødes. Hvis man gerne vil mere end at snakke, så bliver man nødt til at få modsætninger til at bøje sig mod hinanden. Forandringer kræver en bred opbakning. I mine øjne er det helt nødvendigt, at vi samarbejder og rækker hænderne ud mod hinanden og mødes om fælles initiativer, hvis vi skal gå vejen fra snak til handling.“ – Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Om forslaget bliver til virkelighed, er i første omgang op til politikerne, som organisationerne håber vil skyde penge i projektet.


NATURMØDET 2019 er en serie artikler, hvormed vi på den lokale netavis lægger op til årets store event i Hirtshals.


Kilde: Naturmødet.

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments