Møllerapport er ikke værdig for Hjørring Kommune

Politikerne i Hjørring Kommune bør sige fra overfor mølleopstillerne og sende miljørapporten i makulatoren, kunkluderer i dette debtaindlæg Ragnhild Jakobsen og Jette Hørup Nilsson.

1020

Af Ragnhild Jakobsen og Jette Hørup Nilsson

Manipulation med visualiseringer og billeder, direkte fejlkonklusioner på udenlandsk forskning, selektivt brug af ekspertudtalelser og negligering af fredede fugleliv er nogle af de mange kritikpunkter, der kan rejses mod den miljøredegørelse, der beskriver opstillingen af otte kæmpevindmøller ved Hjortnæs.

Rapporten er udarbejdet af det kommercielle landinspektørfirma LE34, og er blevet betalt af mølleopstilleren Jysk Vindenergi. Loven pålægger Hjørring Kommune at sikre kvaliteten af en sådan miljøredegørelse, før kommunen kan godkende den. Men i stedet for at udpege de helt åbenlyse fejl, gengiver Hjørring Kommune i stedet fejlene som fakta.

Et af de helt grelle eksempler er Hjørring Kommunes påstand om at ”i forhold til turisme er der ingen eksempler på negative reaktioner i forhold til vindmøller”. Denne konklusion træffes på baggrund af rapporten “Economic impacts of wind farms on Scottish tourism” fra Glasgow Caledonia University. Men samme rapport fremlægger et case study over fire regioner i Skotland, hvor vindmølleparker i alle regioner har bidraget negativt til omsætning og beskæftigelse i turisterhvervet. Hjørring Kommunes påstand er altså direkte i modstrid med den rapport, de selv refererer til.

Hjørring Kommune topper dog den manglende faglighed ved at påstå, at rapporten fra Skotland bl.a. fremhæver de positive turisteffekter af et vindmølleprojekt nord for Hvide Sande havn. Problemet er, at dette projekt slet ikke indgår i det omtalte universitets rapport, som landinspektørfirmaet LE34 hævder.

Vi mener, at LE34s arbejde gennem hele rapporten er stærkt kritisabelt. Ikke engang de generelle standarder, som virksomheden tidligere selv har beskrevet for visualiseringer, formår de at overholde. I stedet har Hjørring Kommune modtaget og blåstemplet en lang række visualiseringer, hvor den såkaldte brændvidde er langt lavere, end hvad branchens standarder ellers foreskriver. Det får vindmøllerne til at se mindre dominerende ud på visualiseringerne. Det er formentlig også formålet.

Denne selektive tilgang til udarbejdelsen af miljørapporten går igen flere steder. LE34 og Hjørring Kommune lægger vægt på at fremhæve den kongelige bygningsinspektørs vurdering af, at vindmøllerne ikke vil påvirke de omkringliggende folkekirker i en væsentlig negativ grad.

De nævner dog ikke med et eneste ord, at den kongelige bygningsinspektør samtidig advarer mod projektets indflydelse på Børglum Kloster. Man fremhæver i rapporten også, at der er solgt ejendomme i området, på trods af planer om at udskifte de eksisterende møller med kæmpevindmøller. De undlader dog at nævne, at salget af nye byggegrunde i Stenum er gået totalt i stå.

Det er uværdigt, hvis politiske beslutninger træffes på grundlag af kommercielle interesser. Politikerne i Hjørring Kommune bør derfor sige fra overfor mølleopstillerne og sende miljørapporten i makulatoren, når den ikke er bygget på faglighed og objektivitet. Den manglende faglighed og tydelige politiske agenda er ikke et demokrati værdigt.

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments