Mette Præstegaard: Ældrepleje og omsorgssvigt

Ikke blot de svage ældre, men også hjemmeplejen svigtes i mange kommuner af de ansvarlige, mener Mener Præstegaard.

1333
Foto: Pixabay.
Af Mette Præstegaard

Enebærvænget 2
Hirtshals

Da det vilde omsorgssvigt for nylig blev afsløret på et plejehjem ved Århus og af Ekstra Bladet bragt til offentligheden trods kommunens forbud mod dette, løftes sløret for alvor for, hvilke afskyelige ting svage ældre borgere kan blive udsat for i Dagens Danmark; men desværre sker der overgreb og svigt rundt om i det ganske land, og for det meste lykkes det kommunerne / de ansvalige at fortie disse.

Som førstehjælper lærer man som første og vigtigste bud, at man aldrig må undlade at hjælpe folk i nød, vende hovedet og fortsætte blot, fordi man har travlt. Gør man det alligevel, kan man sigtes efter straffeloven og straffes hårdt. Altså er det svært at fatte, at man kan lade så afskyelige ting ske som på plejehjemmet i Århus. Der røg efterfølgende et par hjemmehjælpere; men hvad med de ansvarlige ledere,embedsmænd og politikere, er disse ikke lige så ansvarlige som en førstehjælper over for et hjælpeløst offer?

Hændelsen vi her fik adgang til er kun en ud af uendelig mange; for vores ældrepleje er mange steder ikke bedre end i Århus, og alle ansvarlige sidder med lukkede øjne,vil ikke se og høre. Man lader alt ske i økonomiens hellige navn, og pårørende der klager over plejen eller ønsker noget ændret risikerer forfølgelse  / straf. Det er sjældent de bliver hørt.

Det samme gælder de ældre, der stadig er klare i hovedet og selv henvender sig til kommunen. De får næsten aldrig svar på deres henvendelse. Man lytter ikke til de gamle i DK, Al menneskelighed er ved at være borte, og det hele er på vej til at blive værre, idet kommunerne nu samler de svage ældre i kæmpe plejecentre langt fra de ældres hjemstavn. Isolation / ensomhed er jo en dræber.

Else fra tv-klippet blev udsat for grov omsorgssvigt, men reddet, idet hun kom til et nyt sted med et helt andet menneskesyn. Mange er  ikke så heldige som Else, og trues på livet af isolation / ensomhed – væskemangel – evig urinvejsinfektion , skinnebenssår m.m. Årsagen er total ligegyldighed fra de ansvarliges side og for dårlig uddannelse af en stor del af sundhedspersonalet. Alle burde have lært noget om hygiejne og forebyggende tiltag, inden de blev sendt ud på job.

Tænk blot hvor meget der kunne spares på lægeregninger og medicin samt lidelse, om plejepersonalets sjusk / tidsmangel ikke mange gange var årsag til, at urinvejsinfiktioner blev permanente. Afvaskning og god hygiejne kunne have reddet meget. Vi må have opgraderet hjemmeplejen med bedre løn, uddannelse og bedre tid til at udføre arbejdet frem for at skulle bruge tiden på at “måle og veje,” og vi må have genindført respekt og omsorg over for svage ældre.

Mange ældrechefer tænker desværre mere på økonomi end de ældres ve og vel, og dette er uheldigt. Mange pårørende har derfor kæmpet forgæves for deres kære, idet skatteprocenten i kommunerne jo altid skulle holdes i ro på de svage og ældres bekostning.

Godt at vi nu fik en fælles “øjenåbner”, og at alle ansvarlige endelig tvinges på bane incl. sundhedsministeren.

Det er på høje tid; for der sidder mange gemte Elser rundt om i de danske kommuner.

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments