Lyset er opløftende i Emmersbæk Kirke

Denne smukt solbeskinnede søndag var der både dåb og gudstjeneste i Emmersbæk Kirke.

14

Ikke bare kunne sognepræst Aksel Lindy Toft denne søndag byde velkommen til gudstjeneste og barnedåb, men også lykønske det lille barns storebrødre, som til overflod har fødselsdag på denne smukt solbeskinnede søndag, hvor der efterfølgende kl. 12.00 var indvielse af den nye klokkestabel ved Emmersbæk Kirke.

Dagens tekst var historien hos Lukas om enkens døde søn, som Jesus engang vakte til live ved porten til byen Nain. Fra den ene side af porten flød der således mørke ifølge med et langsomt ligtog på vej igennem byen, hvor en mors eneste søn var død, mens der fra den anden side strømmede lys og håb. Der kom nemlig disciplene og et følge med Jesus.

Før dagens tekst af Lukas blev læst og udlagt, havde Aksel Toft imidlertid grebet guitaren og sunget den måske mest brugte sang ved norske begravelser, som er Eg Ser af Bjørn Eidsvåg. Den lokale sognepræst fremførte den i sin egen oversatte version på dansk og medgav efterfølgende, at oversættelsen havde voldt ham besvær, men man fik i den altid fint oplyste Emmersbæk Kirke en god oplevelse af budskabet i Eg Ser.

I Aksel Tofts oversættelse og indlevede fortolkning får man nemlig, som sognepræsten også efterfølgende udlagde teksten, den klare opfattelse i de tre første vers, at sangen må handle om et menneskes oplevelse af et andet menneskes svære situation, men så i 4. og sidste vers hører vi, at den pågældende gør død til liv for den anden, hvorved det går op for os, at tekstens jeg efter alt at dømme snarere er Jesus Kristus.

Vi kan ganske vist alle vælge at være medlidende og medlevende, som sognepræsten så mundret udtrykte det, men i den sidste ende er det nu en gang kun hin enkelte, der kan leve og dø henholdsvis sit eget liv og sin egen død. Der er simpelthen punkter i den andens tilværelse, hvor ens egen næstekærlighed i praksis ikke længere rækker eller slår til.

Der kan vi hver især kun håbe på, at den kærlighedens kraft, der skabte os, også venter på os derude og i sidste ende efter døden, forklarede Aksel Toft, hvorved han på bevægende vis fik illustreret, at der findes et større lys end det i forvejen smukke, der ellers altid lyser op udefra gennem glasset bag korset og fra tagvinduet over alteret i Emmersbæk Kirke.

Eg Ser

Eg ser at du e trøtt
men eg kan ikkje gå
alle skrittå for deg
Du må gå de sjøl
men eg vil gå de med deg
Eg vil gå de med deg

Eg ser du har det vondt
Men eg kan ikkje grina
Alle tårene for deg
Du må grina de sjøl
Men eg vil grina med deg
Eg vil grina med deg

Eg ser du vil gi opp
Men eg kan ikkje leva
livet for deg
Du må leva det sjøl
Men eg vil leva med deg
Eg vil leva med deg

Eg ser at du er redd
Men eg kan ikkje gå
i døden for deg
Du må smaka han sjøl
Men eg gjer død til liv, for deg
Eg gjer død til liv for deg
Eg e død til liv for deg
Eg har gjort død til liv for deg

Bjørn Eidsvåg.

Hør Bjørn Eidsvåg fremføre sangen her på YouTube: Mindekoncert i Oslo Domkirke

1 Kommentar
Inline Feedbacks
View all comments
9 dage siden

1britain