Louise Hvelplund (Ø): Arne er en god arbejdsgiver og en dygtig borgmester

Mens vi venter på flere reaktioner og ikke mindst en lovet tilbagemelding fra Per Møller (C), har vi fået svar fra Louise Hvelplund (Ø).

1690

Lene Bjørn Sørensen har, som tidligere omtalt, undret sig over, at så mange politikere i Hjørring undlader at bakke op om deres byrådskollega og borgmester Arne Boelt (S), når det drejer sig om sagen med Havbakken i Tornby.

Da beslutningen blev taget, havde Louise Hvelplund fra Enhedslisten og de andre i SÆH udvalget, ifølge førstnævnte, brugt flere år på at undersøge de forskellige plejecentre, snakke om, hvordan de så fremtiden på plejecenterområdet og været på studietur for at se på plejecentre for demente i Holland og Skotland.

– Da det er klart, at borgerne på vores plejecentre har mere og flere komplekse problemstillinger, samt at demografien viser, at vi på sigt får flere ældre, giver det nogle udfordringer, selv om det også er en positiv udvikling. På sigt vil det betyde, at vi kommer til at få brug for flere plejecenterpladser, med personale, der har en længere og mere specialiseret uddannelse. Dette er ikke kun et økonomisk problem, men også et problem at rekruttere, da der ikke er uddannede sygeplejersker og social og sundhedsassistenter nok, forklarer Louise Hvelplund.

– Derfor mener jeg, at det på sigt er vigtigt, at vi får lavet centre, der er store nok til, at der er sygeplejersker på centret som minimum i alle dag og aftenvagter, alle ugens 7 dage. Samtidigt med, at vi på sigt på har brug for flere plejecenterpladser, stod vi i den mærkelige situation, at vi havde en overkapacitet af pladser, hvilket gjorde, at vi havde en generel venteliste på 4-6 dage for en plejecenterplads. Loven siger, at vi må have 60 dages ventetid. Vi havde i det tidligere udvalg lukket en etage på Fynsgadecenteret af denne grund, men vi stod stadigvæk med for mange pladser og for stor tomgang, uddyber Enhedslistens medlem af Hjørring Byråd.

– Vi var nok alle enige om, at Havbakken ville blive et af de centre, der på sigt ville blive lukket. Det var ret lille, med meget små badeværelser og så videre. Vi blev i udvalget gjort opmærksom på, at det ville koste cirka 50 millioner at renovere Havbakken, så den blev lovlig. Da vi i SÆH stod med et merforbrug grundet et meget stramt budget, var der en vis logik i at se på tomgangslejen, både på plejecentrene og ældreboligerne, samt alle andre instutioner på vores område. Det har været grundlaget for en større omrokering og ændrede aftaler med boligforeningerne, lukning af et opgangsfællesskaber på Frederikshavnsvej og lukningen af Havbakken.

– Jeg må sige, at jeg er enig i beslutningerne og gerne står på mål for dem. Jeg er dog ikke spor enig i måden, vi har lukket Havbakken på. Enhedslistens budgetforeslag for 2019-22 indregnede ikke en besparelse på en lukning af Havbakken, ikke, fordi vi ikke mener, man burde lukke stedet, men fordi flytningen af beboerne burde gøres så lempelig som muligt, og med respekt for de ældre, ikke økonomien. Lokallisten var de eneste, sammen med Ivan Leth, der udover Enhedslisten ikke havde kalkuleret med den besparelse, lukningen ville give. Jeg synes, beslutningen er rigtig, men udførelsen er forkert.

– Jeg foreslog på et byrådsmøde, at vi som minimum ventede og så, om måden Havbakken blev nedlagt overhovedet var lovlig. Dette er så et historisk rids, som jeg ser det, men det er støtten eller manglende samme af Arne Boelt, Lene Bjørn Sørensen efterlyser. Jeg ser ofte kommentarer omkring Arne som kejser, bykonge og diktator. Han beskyldes for at favorisere Sindal og så videre. Jeg er ikke altid enig med Arne, synes grundlæggende han oftere burde gøre, som jeg siger, og at der er for lidt socialist i ham. Men jeg ser også en borgmester, der er en god demokrat, der lytter til alle, der tør tage beslutninger, også når de er upopulære.

– Jeg ser Arne som en god arbejdsgiver og en dygtig borgmester, der kæmper med næb og klør for Hjørring Kommune, hele kommunen. Jeg har flere steder været ude og forsvare Arne, men finder ofte, at det er de samme mennesker, der laver de samme angreb. Det er ofte, at denne lille gruppe ikke ønsker en dialog, eller at forstå politikernes bevæggrundlag. De ønsker at lufte deres frustrationer og at bekræfte hinanden i, at de har retten og sandheden på deres side.

– Dette gør, at man holder op med at debattere, det gør hverken den ene eller anden side klogere eller mere enige, det graver bare grøfterne dybere, slutter Louise Hvelplund.


Link til tidligere artikel

Hvem støtter borgmester Arne Boelt (S) i Hjørring Byråd?

 

2 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments
Lars Christensen
4 år siden

Klar tale fra en politiker, gode argumenter for en upopulær beslutning.

Jørgen
4 år siden

Hej Louise, for mig ser det ud til EL har skiftet politik, fra de svage og ældre i samfundet, til regneark og kroner og øre. Hvad er det på Havbakken der skal bruges 50 millioner for at gøre det lovligt?

Ja det var så nok sidste gang jeg stemt på EL både lokalt og på landsbasis. Hvis du virkelig mener EL er for de svage i samfundet, syntes jeg du skal stille forslag om at føre Havbakken tilbage til plejeboliger. Lige til sidst så er det vel ældreboliger der er nok af, og ikke plejeboliger.