Lokal frihedskæmper fylder på fredag 95 år

Frihedskæmper, kutterreder, minkavler og EU-modstander Knud Cristensen fylder fredag den 3. april 95 år.

593

Af Lars Chr. Christensen
Kirsebærgrenen 241
5220 Odense SØ

Knud Christensen er født i Hjørring, men flyttede med forældrene til Hirtshals i slutningen af 1920erne, hvor de bosatte sig på Fyrbakken.

Forældrene startede Hirtshals Skibsproviantering, og Knud havde hele sin  barndom i Hirtshals, indtil han flyttede til Ålborg for at tage  handelseksamen.

Her blev Knud involveret i distribution af illegale blade og avancerede  internt, indtil han i 1944 blev anholdt i Aalborg, sendt i Frøslevlejren, senere Neuengamme og til slut Dachau , hvorfra de De Hvide  Busser hentede danskere, heriblandt Knud, ud af Tyskland og til Sverige, hvorfra han kom hjem i sommeren 45.

Knud flyttede senere til England, hvor han blev uddannet i RAF som major  i faldskærmstropperne og kom hjem til Hirtshals i 1948/49.

Her startede han så med at hjælpe fiskeeksportørerne i gang med eksport  til Tyskland. Senere assisterede han OC med at salg af spil til  fiskerflåden i Portugal, indtil han startede som selvstændig kutterreder, lavede regnskaber for kutterejerne, sørgede for aflønning, betaling af regninger osv. samt diskussioner med bank og sparekasse.

Som kutterreder for bla. Boel og Meyer rederiet var han delagtig i at få  de første stålkuttere til Hirtshals, blandt andet bygget på Ålborg Værft.

Han engagerede sig i minkavl og fik gode resultater i avlen, og i 60’erne blev han ansat som konsulent i Dansk Minkavlerforening.  En del af arbejdet bestod i at lære avlerne, at man ikke skulle blande farverne, men avle de smukkeste farver frem i skindene, hvilket var et større arbejde, da vendelboer jo helst ikke ville belæres, men man opnåede dog ekstraordinært gode kvaliteter af skind, og mange på egnen havde gode indkomster på mink.

I Hirtshals drev Knud Fodercentralen sammen med Valle Kruse, men trak  sig fra aktiv i erhvervslivet, og slog sig herefter på historie  studierne ved Åbent Universitet på Århus Universitet, og tog herfra en  Historiegrad. Han var derefter med i Lokalhistorisk Forening i  Hirtshals og stod blandt andet for udgivelse af årsskriftet, hvortil han selv bidrog med historier fra egnen.

Knud C. har været medlem af Rotary Hirtshals, Kunstforeningen Hirtshals,  forældrerådet på Hirtshals Skole og meget andet.

Knud Christensen var medstifter af Folkebevægelsen mod EF (EU) i 1972 og har deltaget aktivt i den danske modstand mod EU.

Knud blev i midt 50erne gift med Karen Christensen (datter af skibsprovianteringshandler Thomsen ( Senere Kræmmergård )) og har 2 børn, Ivy York Christensen og David York Christensen samt  5 børnebørn og 4 oldebørn.

Dagen fejres i selvvalgt isolation på adressen og af hensyn til Karen tages der ikke imod gæster på dagen.

Link til videoer, hvor fødselaren fortæller om sin ungdom i modstandsbevægelsen: Knud Christensen erindringer

Samtaler med barnebarnet Niels York om frihedskampen: Den sidste modstandsmand

1 Kommentar
Inline Feedbacks
View all comments
Karen Christensen
4 år siden

Rettelse:

95 år.
Knud Christensen, Fyrbakken 3, Hirtshals, fylder den 3. april 95 år. Han er født i Hjørring, men opvokset i Hirtshals, hvor hans forældre drev Hirtshals Skibsproviantering. Han er uddannet på Handelsgymnasium i Ålborg, hvor han allerede som 17-årig blev inddraget i modstandsbevægelsen og indtil sin arrestation af Gestapo i okt. 1944 deltog i alle former af kampen for Danmarks befrielse.
Han var stifter og redaktør af det illegale blad ”Budstikken” og dets afdelinger i flere jyske byer samtidig med deltagelse i ledelsen af modstandsbevægelsen i den nordjyske region med aktiviteter som sabotage, våbenmodtagelse og andre former for aktivitet såsom oprettelse og instruktion af nye, illegale grupper i Nordjylland.
Efter arrestation og gentagne Gestapo-forhør under nazityske former blev han efter nytår 1945 fra Frøslev deporteret til koncentrationslejren Dachau, hvorfra han og de øvrige skandinaver senere af svensk Røde Kors overførtes til Kz-lejren Neuengamme. Fra denne lejr blev skandinaverne i sidste halvdel af april af dansk Røde Kors reddet hjem til Danmark og efterfølgende videre til Sverige.
Den 4. maj om aftenen kom frihedsbudskabet, og samme nat kom Knud sammen med kammerater i en hyret fiskerbåd til Snekkersten og med bil transporteret til København, hvor han straks blev indrulleret i modstandsorganisationen Holger Danske med deltagelse i aktionerne i nogle dage fra 5. maj. Herefter vendte han hjem til Hirtshals, hvor han fra juni blev overdraget kontrollen med de tyske pionersoldaters rydning af de mange, store minefelter omkring byen.
Fra januar 1946 blev han i England uddannet på officersskolen Eaton Hall og virkede som løjtnant og fungerende kaptajn, indtil han i 1949 vendte tilbage til Hirtshals. Her stiftede han egen, efterhånden omfattende virksomhed som kutterreder og efterhånden også som pelsdyravler og direktør for Nordjysk Foderindustri A/S. Sammen med afd. fabrikant Ove Christensen oprettede han et aktieselskab med udviklingsprojekter af fiskeri i udlandet.
Sammen med fire andre var Knud i 1962 medstifter af landsomfattende organisation mod dansk medlemskab af Rom-unionen, som udvikledes sig til Folkebevægelsen mod EU, hvor han i en senere årrække var medlem af hovedstyrelsen og i en periode talsmand for bevægelsen. Fra 1988 studerede han i et par år Historie ved Århus åbne universitet. Lokalt var han senere i nogle år formand for Lokalhistorisk Selskab, i hvis årbog han har skrevet flere artikler.
I 1955 blev han gift med Karen Thomsen, datter af skibshandler fru Johanne Thomsen. I ægteparrets hus på Fyrbakken opvoksede børnene Ivy og David, som hhv. er professor i dansk sprog og litteratur ved Flensborg Universitet og direktør i koncernen SDKs maritime afdeling i Randers. Ægteparret Karen og Knud fejrer i år krondiamantbryllup. Gammel kærlighed ruster som bekendt ikke!
For historisk interesserede kan det anføres, at man i YouTube under ”Hirtshals 100 års jubilæum” kan finde den lokale historieformidler Per Gunnar Christensens film i fire afsnit om Knud Christensens illegale virksomhed, og sønnesønnen Niels York har for Danmarks Radio lavet en podcast med bedstefaren som fortæller. Den kan findes under: dr.dk/radio/p1/den-sidste-modstandsmand

På grund af den nuværende landsdækkende sundhedssituation og ægteparrets skærpede isolation blev fødselsdagen fejret under helt private former.