Lærer søges til HPR

Hjørring Private Realskole søger hen lærer med ansættelse pr. 01.08.20.

651

Der er tale om en fuldtids fastansættelse med varetagelse af dansk og mindst et af fagene musik, tysk eller naturfag. Der forventes linjefag i dansk.

Hjørring Private Realskole er en attraktiv skole med 850 elever fordelt på 0.-10. klasse, med et godt arbejds- og undervisningsmiljø, godt samarbejde i personalegruppen og ambitioner om at videreudvikle en god skole.

Der satses på udvikling, blandt andet gennem efter- og videreuddannelse af lærerpersonalet.

HPR er en skole, hvor undervisningsopgaven har førsteprioritet, og ansvar og tillid til den enkelte lærer vægtes højt. Den enkelte lærer indgår i forskellige teamsamarbejder og disponerer selv over egen forberedelsestid.
Skolen er traditionsrig og har gennem de senere år gennemgået en pædagogisk og bygningsmæssig udvikling, der gør den til et tilvalg for vores forældre.

Hjørring Private Realskole bygger på udvikling af personlig viden igennem høj faglighed og værdierne ansvarlighed, gensidig respekt, styrkelse af den enkeltes selvværd og innovation. Der arbejdes på at sætte den enkeltes ressourcer i spil på den bedst mulige måde.

Ansættelse sker i henhold til Overenskomst mellem Finansministeriet og LC.
Der vil blive indhentet børne- og straffeattest i forbindelse med en evt. ansættelse.

Er der spørgsmål til den opslåede stilling, kan man kontakte:

Skoleleder Klaus Lundsgaard på tlf. 96 23 12 01 eller mail: kl@hpr.dk

Viceskoleleder Henrik Frand-Madsen på tlf. 28 35 12 75 eller mail: hf@hpr.dk.

Ansøgning inkl. bilag sendes som én samlet pdf-fil til:

mail: job@hpr.dk, Hjørring Private Realskole, Vendiavej 7, 9800 Hjørring mrk. ”lærerstilling”, så den er skolen i hænde senest fredag den 12. juni 2020 kl. 08.00.

Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 25.

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments