Læg projektet  i graven og sæt naboerne fri

Hvor visionært er det at skade den turisme, som skaber gode lokale arbejdspladser i kommunen, sprøger blandt andet i dette debatindlæg Ragnhild Jakobsen.

494
Visualisering af vindmøllernes placering syd for Børglum Kloster. Foto: Arkiv.

Af Ragnhild Jakobsen
Thygesminde Alle 127
Fredericia

Jeg bor ikke længere på Smedegaard mellem Vrensted og Stenum. Min mand og jeg har solgt vort hjem gennem 42 år for at komme tættere på børn og børnebørn.

Efter godt og vel to år kunne vi endelig klæbe mærkatet SOLGT henover TIL SALG på skiltet ved Brønderslevvej 107. Det kunne måske være sket tidligere og til den oprindelige salgspris, men ingen ved jo, om mulige købere med kendskab til Hjortnæs ll projektet valgte vores ejendom fra før en fremvisning.

Vi har forladt det åbne landskab i udkanten af Hjørring Kommune og bor nu i Fredericia, men vi skal heldigvis ikke trave langt for at nå til åbne marker og store områder med skove.

Landskaber, som jeg har boet i og holdt af, bærer jeg i mig, og det gælder nu også det vestvendsysselske kulturlandskab. Min udsigt horisonten rundt fra Thise kirke mod syd over St. Thøgers Kirke og Vrensted mod vest, Børglum Kloster med Klosterkirken på bakken mod nord til de otte Hjortnæs møller mod øst er nu en visuel erindring.

Selv om min udsigt har ændret sig, er mine holdninger og synspunkter i forhold til kæmpevindmøller og dermed også Hjortnæs ll projektet de samme. Så store anlæg skal ligge på havet langt fra kyster eller i områder sammen med anden industri.

I projektansøgningen bliver der ansøgt om udskiftning af gamle møller, men Hjortnæs ll er en nyetablering af industrianlæg med kæmpevindmøller. Hvor demokratisk er det at skabe voldsomme økonomiske og helbredsmæssige gener for egne borgere i udkanten af kommunen og endda også for borgere i nabokommunen Brønderslev?

Hvor demokratisk er det af en kulturarvskommune som Hjørring Kommune at se bort fra Den Kongelige Bygningsinspektørs anbefaling om at genoverveje planerne om at opstille de otte 150 meter høje vindmøller ved Hjortnæs? Et projekt som ud over at genere borgere i kommunen også vil skade det vestvendsysselske kulturhistoriske landskab med Børglum Kloster som det centrale midtpunkt.

Hvor visionært er det at skade den turisme, som skaber gode lokale arbejdspladser i kommunen? Også i Løkkenområde med klosteret som en af de helt store turistattraktioner?

Hvor pålideligt er det at Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet af firmaet LE34, som er ansøger til projektet på vegne af Jysk Vindenergi? Og er det mon en tilfældighed at opmærksomme læsere af rapporten kan konstatere adskillige fejl, udeladelser af fakta og værdiladede ord deri?

Hvor acceptabelt er det, at Jysk Vindenergi siden 2014 har tilbageholdt oplysninger fra en kontrakt om en lodsejeraftale? Den kontrakt har Paw Rytter fundet frem til på tinglysning.dk. Det kan der læses om på debatindlægget ”Dokumentation: Jysk Vindenergi hænger på regningen” på Flaskeposten.nu.

Den grønne omstilling er nødvendig, men det er under al kritik, og ødelæggende for mange menneskers liv og økonomi, hvis nogle lokale politikere stadig vægter projektmagere højere end kommunens og nabokommunens lokale beboere i området? Læg projektet  i graven og sæt naboerne fri!

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments