Kun én flyvefærdig rideunge på Hirtshals Havn i 2020

Det går ned ad bakke for de ynglende rider på Hirtshals Havn. Mens der for nogle år siden kom omkring 80 unger på vingerne på et år, var der i 2020 kun én.

239

I flere år er antallet af flyvefærdige rideunger på Hirtshals Havn faldet. I 2019 kom der kun 5 unger på vingerne og i 2020 kun én. Riderne begyndte at yngle på havnen i 1994. Reder blev placeret på selve Østmole-hovedet, hvor fuglene har deres reder på gummi-fenderne. De kan observeres fra Vestmole-hovedet. Flere herboende færinger har fortalt, at de gennem årene har nydt at høre ridernes kald i foråret, da det minder dem om Færøerne, og enkelte har nævnt, at de i øvrigt smager godt.

De gamle rider har meget rene og klare farver. I modsætning til de andre måger er deres vingespidser helt sorte – uden hvide pletter.
Riderne har i årevis forsøgt at yngle på østmole-hovedet, men mange år bliver rederne skyllet i havet.

Rederne på Østmole-hovedet er i nogle somre udsat for at blive skyllet ned i stormvejr, og det synes at være mere reglen end undtagelsen de senere år. Det skete også for de fleste reder i sommeren 2020, men i én rede er en enkelt unge næsten flyveklar.

I 1996 begyndte riderne at yngle på flydedokken, tidligere kaldet katedralen dengang den var overdækket. Her placerede fuglene deres reder på hylder mellem spærene inde i dokken samt i portåbningen. Kolonien var et særsyn på to måder: For det første var det formodentlig det eneste sted i verden, hvor riderne ynglede indendørs, og for det andet var det det eneste sted, hvor riderne ynglede på et ikke-landfast sted. Dokken blev i årenes løb flere gange flyttet på grund af vedligeholdelse, og så måtte riderne tage det med – de rugede bare videre. Flydedokken fik som bekendt fjernet sin overbygning i vinteren 2018-19.

Mens der var ynglende rider i flydedokken, nåede antallet af par i havnen op på 82 reder og 79 unger i 2000.

Fra 2008 har riderne også ynglet på fabriksbygninger på Vesthavnen. I mange år var der en lille koloni på en bjælke på gavlen i nordvest-enden af den bygning, der blev brugt af Isafold-rederiet. Siden rederiet fraflyttede bygningen, er gavlen renoveret, og kolonien er væk.

Udsnit af hylden på nordsiden af flydedokken, hvor riderne forsøgte at yngle i 2020.

I 2020 har riderne så slået sig ned på en hylde på nordsiden af flydedokken. Her kunne tælles omkring 100 rider, hvoraf mange byggede rede. Der kunne også konstateres unger i nogle af rederne, men ingen blev flyvefærdige herfra. Hvis der var kommet unger, kunne der opstå en kritisk situation, hvis dokken, som har ligget stille i Corona-perioden, skulle sænkes, for at et skib kunne komme ind i dokken. I så fald ville rederne blive oversvømmet. Det skete altså ikke, og selv om det var sket, havde der ikke været unger i rederne. Hvorfor vides ikke – måske har der været mangel på føde?

Riderne har i de seneste 10 år også med skiftende held ynglet på en anden bygning på Vesthavnen. Her lykkedes det i 2019 3 par at få 5 unger på vingerne. Nu er alle potentielle redesteder på bygningen afdækkede, og i 2020 yngler riderne ikke her.

En nyligt udfløjet ride har flotte sorte tegninger på oversiden.

Riderne har gennem årene oplevet mange genvordigheder, men det er alligevel lykkedes dem at få mange unger på vingerne. Manglen på egnede, sikre redesteder er dog med at til at holde bestanden nede i disse år. Mange fuglekiggere og i øvrigt mange deltagere ved Naturmødet kunne godt tænke sig, at der blev etableret en form for ”fuglefjeld” til riderne et sted på havnen. Det kunne for eksempel være en mur med hylder til rederne ligesom man har opført på havnen i Lowestoft i England.

Udover i Hirtshals yngler riderne i Danmark kun på Hanstholm Havn og på Bulbjerg. I Sverige er der kun én koloni, nemlig på skærgårdsøen Nidingen, der ligger øst for Læsø. Flere fugle herfra er farvemærkede og er set i Hirtshals Havn i 2019 og 2020.

Udenfor yngletiden færdes riderne langt til havs ude på Nordatlanten og ses mest ved kysterne i stormvejr. Også i yngletiden finder de deres føde til havs og ikke som de øvrige måger på havnekajerne og andre steder på land.

1 Kommentar
Inline Feedbacks
View all comments
Laila Anthonsen
3 år siden

Lad os få etableret et fuglefjeld på Hirtshals Havn, således de har et beskyttet ynglested.