Kulturforeningen Vendelbohus skuffet over politikerne

Vi beklager byrådets beslutning om, at huset nu skal køres udelukkende på kommercielle vilkår: Det vil helt klart skade det folkelige og foreningsbaserede kulturliv i huset. Så der bliver tale om ringere vilkår og muligheder for den folkelige kultur.

367

Formand Finn Bredahl Jørgensen er på Kulturforeningen Vendelbohus’s vegne skuffet over politikere og forvaltning i Hjørring Kommune og konstaterer, at der aldrig har været en seriøs drøftelse af forslag til driften af det lukningstruede og kommunalt ejet kulturhus.

Kulturforeningen Vendelbohus holdt tirsdag den 2. april sin årlige generalforsamling, selvfølgelig i den hyggelige Håndværkerstue på Vendelbohus.

Formanden Finn Bredahl Jørgensen, der også er fra bestyrelsen i Hjørring Teater, aflagde beretning, og sagde blandt andet:

-Det har jo været et specielt år, for mig og bestyrelsen. Vi har først og fremmest kæmpet med og mod uvished om fremtiden og måtte så til sidst indse, at kampen for at bevare Vendelbohus i kommunalt regi var forgæves, men hvor har det kostet mange kræfter.

Foreningen blev jo blandt andet dannet på baggrund af kommunens ønske om et mere brugerstyret hus, og på den baggrund har vi jo udarbejdet et driftsforslag, men det er forelagt til behandling politisk, men der har aldrig været en seriøs drøftelse af forslaget og eventuelle alternativer, hverken med politikerne eller forvaltningen – det er skuffende! Det til trods for, at det var udarbejdet i samarbejde med forvaltningen.

Den politiske beslutning om at stoppe driften af Vendelbohus pr. 30. juni 2019 var jo en stor skuffelse.

Vi beklager byrådets beslutning om, at huset nu skal køres udelukkende på kommercielle vilkår: Det vil helt klart skade det folkelige og foreningsbaserede kulturliv i huset. Så der bliver tale om ringere vilkår og muligheder for den folkelige kultur.

Efterfølgende udbud til først forpagtning, så leje er jo som bekendt ført til en gruppe der ønsker at leje Vendelbohus, og drive det videre, men på kommerciel basis, det vil sige alle brugere skal betale leje med mere.

Men lad os konstatere, at det er positive kræfter, der arbejder for at bevare Vendelbohus.
Bestyrelsesarbejdet har naturligvis været præget af denne usikkerhed, men vi har arbejdet videre primært i samarbejdsudvalget – et udvalg der behandlede de daglige udfordringer med mere. Lad mig her tilføje, at vi ser opsigelsen af personalet som et stort tab.

Generalforsamlingen genvalgte bestyrelsen, dog skiftes det faste medlem fra Hjørring Sommerspil Bjarke Langkjær ud med Kai Nørholm, og bestyrelsen forsætter således sit arbejde.

Af hensyn til den endnu uafklarede situation omkring Vendelbohus, besluttede bestyrelsen at trække sit forslag om opløsning af foreningen tilbage.

Fortsættelsen sker med henblik på at understøtte initiativtagerne indtil formalia er i orden, samt at understøtte foreningens medlemmer, så de kommer i land med de kontrakter, de ønsker at indgå.

De tilstedeværende medlemmer benyttede lejligheden til, efter formandens beretning og under eventuelt, at drøfte fremtiden og de muligheder og vilkår der opstår, trods de stadig ikke færdigforhandlede forhold.

Formanden afsluttede med at takke medlemmerne og bestyrelsen, samt dirigenten Anne Mette Ovesen.

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments