Kommuner mangler fælles affaldsstrategi

Der er brug for langt flere standardiserede, nationale regler for, hvordan vi skal sortere vores husholdningsaffald, mener Fokus-panelet. hos TV2 Nord

208
Foto (arkiv): Preben Andersen.

Hvert år smider hver dansker i gennemsnit 617 kilo affald ud. Det er kun godt og vel en tredjedel af skraldet, der bliver genanvendt, men målet er, at mindst 50 procent af affaldet skal genanvendes i 2022.

Nogle har særlige containere til plast, metal, papir og pap. Nogle sorterer madaffald fra restaffald, mens andre igen nærmest slet ikke sorterer. Lige nu er det op til hver enkelt kommune at bestemme, hvordan borgernes affald skal sorteres, men det er uholdbart, siger Lise Bech fra Dansk Folkeparti, der udover at være medlem af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg også er en del af ugens Fokus-panel.

– Jeg synes, vi skal have en mere ensrettet sortering over hele landet, for folk de bliver forvirrede, når der er forskellige måder at gøre det på. Organisk madaffald er en bunden opgave, så vi kan ligeså godt komme i gang, siger Lise Bech.

– Affaldsselskaber og de fælleskommunale anlæg er autonome. De gør det lidt, som de vil. Hjemme i Rebild skal vi ikke sortere madaffald fra, men det skal vi i Frederikshavn, supplerer Bjarne Laustsen fra Socialdemokratiet.

Ifølge ham er der brug for at sætte gang i en større genanvendelseskæde, hvor producenterne i højere grad også bliver forpligtet til at fremstille produkter i bedre genanvendelige materialer, så det også bliver nemmere at lave forpligtende affaldsaftaler for det sorterede affald.

I Hjørring Kommune satte de sidste år gang i en større affaldssorteringsrokade, der betyder, at 60.000 husstande nu sorterer deres affald i fire forskellige fraktioner.

– Det er gået over al forventning. Det sjove er, at vi allerede har nået de mål, vi havde sat for 2022, men vi kan også se på vores genbrugspladser, at det har delt sig som ringe i vandet, og der har vi også fået større mængder ind, hvor det er velsorteret, siger Jørgen Bing, der er bestyrelsesformand for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest.

Han understreger samtidig, at de støtter op om mere ensartede sorteringsregler på tværs af kommunegrænserne.

Ny affaldsstrategi på vej

I løbet af foråret skal der udarbejdes en ny, national affaldsstrategi, som de 98 kommuners lokale affaldsplaner skal følge. Det betyder, at kommunernes affaldsindsatser kan være sat på stand-by, indtil den nationale (som igen er underlagt en lang række EU-direktiver) er klar. Det er en strategi, der er store forventninger til, da den skal føre Danmark mod en mere affaldssorterende- og genanvendende fremtid.

– Først og fremmest bliver der sat nogle mål for, hvad det er, vi gerne vil nå. Det er ligesom at sende en mand til månen – det er godt at have et mål for det. Vi kommer til at lave nogle regler, og så skal man leve op til de forskellige mål, og hvis ikke de lever op til det, så kommer vi med en hammer og siger, at nu skal vi forbedre os lidt, for vi skal altså nå de mål, siger Bjarne Laustsen.

Link til artikel med videoindslag: TV2 Nord.

 

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments