Kommunen skal garantere likviditet i forhold til Margretheparken

For at sikre Margretheparkens likviditet indtil en helhedsplan kan gennemføres, er der behov for at optage et kommunegaranteret lån hos Boligselskabet Domea Hirtshals.

1173

Boligselskabet Domea Hirtshals’ afdeling 1225, Margretheparken, er, som Byrådet tidligere er blevet orienteret om, i alvorlige økonomiske vanskeligheder på grund af mange tomme lejligheder.

Selskabet har derfor ansøgt Landsbyggefonden om gennemførelse af en kapitaltilførselssag. Ansøgningen om kapitaltilførsel er en del af en fælles genopretningsplan for hele den almene boligsektor i Hirtshals, udarbejdet af Domea Hirtshals, BoVendia og Hjørring Kommune i fællesskab; en plan som for Margretheparkens vedkommende bl.a. også indebærer nedrivninger af hele blokke med (i første etape) 54 3- og 4-værelses boliger.

Direktionen indstiller derfor, at byrådet bemyndiger økonomidirektøren til at godkende og underskrive en kommunal garanti på 100% for et endeligt lån på 2,577 mio. kr. optaget af Domea Hirtshals på baggrund at det modtagne oplæg fra Nykredit.

Dernæst også at Hjørring Kommune som tilsynsmyndighed godkender selve låneoptagelsen, herunder formålet (likviditet til betaling af ydelser) og den afledte huslejestigning.

Læs hele dagsordenspunkt 7 her: Kommunegaranti til Domea

 

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments