Klimek (S): Ambitiøs beskæftigelsesplan sikrer langsigtede strategier

Et bredt flertal står bag Beskæftigelsesplan 2020, der sikrer to store strategier, der rækker ud over valgperioden.

153
Thomas Klimek mellem de socialdemokratiske byrådskollegaer Peter Duetoft og Laila Zielke. Foto: Arkiv.

Formand for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, Thomas Klimek (S), kalder den nylige beslutning i udvalget for en milepæl, der rummer meget afgørende perspektiver for kommunens udvikling de næste årtier.

– Det er et enigt Arbejdsmarkedsudvalg, der indstiller Beskæftigelsesplan 2020 til vedtagelse i byrådet, hvilket er fuldstændigt afgørende for både nationale beskæftigelsesmål, men ikke mindst vores to store lokale strategier, hvor fortsat drift af Investeringsstrategien og udvikling af Ungestrategien, er nøgler til at sikre kommunen et arbejdsmarked i trivsel og fremgang, pointerer den socialdemokratiske udvalgsformand.

Arbejdsmarkedsudvalget fra Hjørring Kommune er fra venstre Per Hyldig (DF), Claus Mørkbak Højrup (V), Helmuth Zickert (S), Mogens Bjerre (S), Mette Jensen (C), Carsten Andersen (S) og udvalgsformand Thomas Klimek (S).

De to store strategier skal bl.a. svare på den store udfordring, at befolkningsudviklingen medfører, at arbejdsstyrken med en vis sandsynlighed vil falde med hele ti procent de kommende årtier. Thomas Klimek understreger, at både det nuværende, men også forrige udvalg har arbejdet grundigt med denne udfordring og det ses i den politiske beslutning.

– Der er i udvalget en klar forståelse af, at det er nu og i disse år, at indsatserne skal gøres. Der er reelt ingen ”kan”-opgaver i strategierne, men udelukkende ”skal”, ellers vil vi se en udvikling, der kommer til at ramme os hårdt på beskæftigelse, udsatte unge, erhvervsudvikling og unges muligheder for uddannelse og job”, siger Klimek.

Udvalgsformanden glæder sig over, at man her har et utvetydigt tværpolitisk samlingspunkt.

– Det er en politisk håndfæstning, der rækker ud over næste byrådsvalg. Partierne lægger hånden på kogepladen og siger med planen, at man vil sikre økonomien bag strategierne flere år frem. Det er helt afgørende i forhold til at indstille forvaltning og medarbejdere på en stabil kurs, der kan arbejdes langsigtet med, forklarer Klimek.

– Det samlede byråd står med budget 2020-2023 bag den langsigtede finansiering af de to strategier, da dette element var indarbejdet i både flertalsgruppens og mindretalsgruppens budgetoplæg, slutter Klimek.

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments