Klagemulighed over regulering af Emmersbæk

Projektet indebærer en såkaldt underføring på 54 meter i en buetunnel, der skal fungere som faunapassage ved Emmersbæk.

16

Lønborg Rådgivende Ingeniør- Og Planlægningsfirma A/S har på vegne af Hjørring Kommune indsendt en ansøgning om regulering af Emmersbæk i forbindelse med etableringen af den meget omtalte godsbaneterminal i Hirtshals.

Projektet indebærer en såkaldt underføring på 54 meter i en buetunnel, der skal fungere som faunapassage. Passagen etableres ifølge ansøgningen med en 1 meter bred vandløbsbund omgivet tørre brinker, således at både fisk og dyr som odder kan passere i og langs vandløbet.

Kommunen har vurderet, at reguleringen af hensyn til godsbaneterminalen kan gennemføres lovformeligt i forhold til Vandløbsloven og Naturbeskyttelsesloven. Borgerne har imidlertid mulighed for at klage indtil den 16. januar 2015.

Ved hjælp af linket her kan man læse Hjørring Kommunes udførlige redegørelse samt mere om klagemuligheden i forbindelse med projektet i Hirtshals: Tilladelse til regulering af delstrækning af Emmersbæk

 

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments