Kirketjener søges til Horne og Asdal

Horne Asdal Menighedsråd tilbyder en interessant stilling ved kirkerne i Horne og Asdal.

293
Asdal Kirke

Stillingen som kirketjener i Asdal og Horne er på 15 timer pr. uge og er ledig fra 1. september 2018 eller efter aftale.

Kirketjeneren skal varetage følgende kerneopgaver:
 aktiv deltagelse ved gudstjenester, kirkelige handlinger og aktiviteter i Horne Asdal Kirker
 rengøring og vedligehold af kirkerne og dens tilhørende lokaler – herunder Sognehuset.
 pasning og tilsyn af kirkens bygninger og installationer
 indkøb, lettere forplejning og servicering i forbindelse med gudstjenester, møder, arrangementer m.v.

Vi vil prioritere, at du:
 er udadvendt
 er fleksibel og serviceminded
 trives i samarbejdet med såvel ansatte som frivillige medarbejdere
 aktivt vil tage del i kirkernes daglige liv og har gåpåmod til at gå nye veje
 selvstændigt kan tilrettelægge arbejdet og udføre det
 har kendskab til IT på brugerniveau

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks

Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales inden for intervallet 263.394,49 kr. – 339.641,13 kr. (nutidskroner).
Fikspunktet er 263.394,49 kr. (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg, der årligt udgør 24.856,02 kr. (nutidskroner).

Menighedsrådets forslag til lønniveau er ved ansættelsen fikspunktet.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til kontaktperson Sigrid Nedergaard på telefon 22856430

Ansøgning med relevante bilag sendes til Horne Asdal Menighedsråd på mail: 8463fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 20. juli kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler finder sted i uge 30.

Menighedsrådet kan oplyse, at
 der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen
 der er tre måneders prøvetid

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments