Justitsminister Søren Pape gik ombord i det pelagiske fiskeri hos HG 265 Asbjørn

Efter justitsminister og formand for Det Konservative Folkeparti, Søren Pape, havde været på rundtur hos virksomheder i Hjørring, gik turen denne mandag eftermiddag videre til Hirtshals Havn.

3547

Med sig ved mandagens besøg på Hirtshals Havn havde Søren Pape blandt andet Hjørrings 1. viceborgmester Per Møller, byrådsmedlem Mette Jensen og medlem af regionsrådet for Det Konservative Folkeparti, Per Larsen.

På Frysehuskajen lige uden for rederiet Asbjørns ny administrationsbygning blev ministeren mødt af Lise Bjørn Jørgensen og Karsten Mølgaard fra rederiet Isafold, samt Fridi Magnusen fra rederiet Asbjørn.

Til stede var også John Jensen, Morten Thiessen, som er Folketingskandidat i Aalborg, Svend Hjort, Allan Sørensen, der er formand for Konservative i Hjørring og Per Larsen, som er spidskandidat i Nordjylland. Hele delegation begav sig efterfølgende ombord på HG 265, bedre kendt som Asbjørn.

I messen blev der serveret kaffe og kage, mens Fridi Magnusen indledningsvis fortalte om den pelagiske flådes historie og udvikling. Fokus var på udviklingen fra år 2001, hvor man, med støtte fra de Konservative, indførte et nyt og forbedret kvotesystem og til i dag. Den danske flåde er blevet moderniseret, effektiviseret og er nu blandt de mest moderne og brændstofeffektive i Verden.

– Ændringerne i 2001 gav os muligheden for at investere i tidssvarende fiskefartøjer og skabe det nødvendige kvotegrundlag, som skal til for kunne drive en lønsom forretning. Uden den reform havde der nok ikke været fire pelagiske rederier i Hirtshals havn i dag, sagde Fridi Magnusen.

Senere på mødet blev der sat fokus på den sammenblanding af fup og fakta, som har præget den offentlige debat om dansk fiskeri de seneste år. I medierne er der skabt et billede af de pelagiske fiskere som såkaldte kvotekonger, der ødelægger kystfiskeriet og lægger små havne øde. Sammenblandingen er ikke korrekt.

Det pelagiske fiskeri foregår langt ude til søs. Den pelagiske flåde også har altid været hjemmehørende i nogle få danske havne. Hirtshals er en af dem.

Karsten Mølgaard præsenterede en grafik over Isafolds fiskeri. Kun 2% af fiskeriet foregår i dansk farvand. Et tydeligt billede på, at der ikke er en konflikt mellem det kystnære og det pelagiske fiskeri.

Mere sandhed er der dog i de mulige og alvorlige konsekvenser, som Brexit kan få for dansk fiskeri og de omkring 16.000 mennesker, hvis arbejdsliv afhænger af sektoren i Danmark.

Isafolds fiskeri i 2018 kom for 79 procents vedkommende af fartøjets totale fangst fra britisk farvand. Et billede, der gentager sig for hele den pelagiske flåde, som tilsammen årligt henter fisk for ca. 800 mio. kr. i farvandene ud for Storbritannien.

En stor del af mødet med justitsministeren og de Konservative kommunal- og Regionspolitikere gik af samme grund med at tale om, hvad det betyder for fiskeriet og for landsdelen, hvis danske fiskefartøjer ikke længere må fiske i britisk zone.

Et hårdt Brexit vil betyde en omlægning af det danske pelagiske fiskeri og en betydelig reduktion i den økonomiske aktivitet og de mange jobs, som understøttes i det kystnære Danmark. Der blev lyttet intenst til forklaringerne fra de aktive fiskere, som lige nu står med hænderne på kogepladen og dag for dag følger med i de intense brexitforhandlinger i London og Bruxelles.

Der er også millioner på spil, når det gælder fremtiden i dansk fiskeri og mulighederne for at sikre rammerne for næste generation af unge danske fiskere. Kort før jul vedtog Folketinget, drevet af Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, ny lovgivning, der kan sætte en stopper for adgangen til billig finansiering for unge fiskere og dermed sætte en kæp i hjulet på det generationsskifte dansk fiskeri har brug for, fortalte de tre fiskere samstemmende.

Det var første gang, siden Lene Espersen fra Hirtshals sad i stolen, at en justitsminister har været ombord på et pelagisk fartøj. Det blev som beskrevet ovenfor til både alvorssnak om den politiske debat i Danmark, om fiskeriets massive udfordringer med Brexit og værdifuld indsigt i rammevilkårene for det pelagiske fiskeri og fiskeriets betydningen for økonomi og arbejdspladser i kystnære kommuner. Ligesom det tydeligt fremgik af snakken, hvor vigtigt det er at have lokale repræsentanter i Folketinget.

Ministerens besøg blev traditionen tro sluttet af med et besøg på broen, hvor det avancerede fangst og navigationsudstyr omkring skipperstolen blev prøvet af. En anderledes, men mindst lige så udfordrende arbejdsplads som ministerkontoret på Slotsholmen.

Foto: Jens Kranen Photography.

 

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments