Jørgen Christensen (V): Trods coronakrise er byrådsgruppen fortsat i arbejdstøjet

Jørgen Christensen gør i sin egenskab af næstformand for Venstres byrådsgruppe status over det lokalpolitiske arbejde i Hjørring Kommune.

464
Hjørring Byråd. Arkivfoto.

Af Jørgen Christensen

Næstformand
Venstres byrådsgruppe
Hjørring Kommune

Da gruppeformand Henrik Jørgensen og undertegnede forlod Hjørring Rådhus onsdag den 11. marts kl. 16.45 efter et økonomiudvalgsmøde, anede vi ikke, at statsministeren samme aften kl. 20.30 lukkede Danmark ned.

Beslutningen medførte, at alle fysiske møder i kommunen blev enten aflyst eller afviklet som digitale møder. Det være sig ved mails, Skype eller som nu Microsoft Teams.

Samtidig blev dagsordenspunkterne prioritereret, så der ikke er så mange punkter på hvert møde. Og coronakrisen fylder meget, hvad den naturligvis også skal gøre. Heldigvis har vi i denne situation en god digital infrastruktur, da såvel telefonnet som internet fortsat fungerer. Så vi politikere arbejder hjemmefra. Det samme gør en meget stor andel af kommunens medarbejdere.

Næsten alle fagudvalg har afholdt digitale udvalgsmøder den seneste måned. Flest har der været i økonomiudvalget med 6 digitale møder. Der har ikke været politisk uenighed om de store linjer, hvorfor møderne er forløbet stille og roligt på en effektiv måde.

Noget af det allerførste vi besluttede, var fremrykning af betaling af fakturaer til kommunens kreditorer, såvel private som offentlige. Samtidig blev anlægsarbejder, der var budgetlagt til 2. halvår fremrykket til hurtigst mulig effektuering. Det drejer sig om 28,1 mill. kr., som vore håndværkere og entreprenører vil kunne nyde godt af henover foråret og sommeren.

Regeringen har samtidig ophævet anlægsloftet, så vi må gå i gang med kommende års anlæg nu. Det er meget godt, men Hjørring Kommune har ikke pengene. Vi får derfor mulighed for at søge et lån, men det skal som bekendt tilbagebetales. Vi har ansøgt om 50 mill. kr., men forventer ikke det fulde beløb, da der kun er afsat 500 mill. kr. på landsbasis.

Byrådsmødet i marts faldt dog lidt udenfor mødestrukturen. Der var kun samlet 10 politikere og kommunaldirektøren i byrådssalen. Det var gruppeformændene og udvalgsformænd med punkter på dagsordenen. De resterende 21 politikere sad hjemme og fulgte byrådsmødet enten på HAS lokal TV, computer eller Ipad. I Venstres byrådsgruppe har vi en chatgruppe på Facebook, så alle kan skrive under hele byrådsmødet. På denne måde kunne vi holde gruppeformand Henrik Jørgensen til ilden med kommentarer, ligesom Henrik kunne spørge os andre. Det fungerede faktisk helt godt.

Men – for der er et men. Der var ikke de store uenigheder til drøftelse. Blandt andet på opfordring fra Venstre, var der ændringer til 3 punkter: Fisketrappen i Bindslev blev udskudt, en del af stillingtagen til en arealdisponering i Lønstrup blev ligeledes udskudt, og så var der enighed om, at en ekstraudgift på godt en mill. kr. til en tagrenovering på Bjergby Skole bliver taget af kassen i stedet for på BFU udvalgets budget. Udfordringen til et digitalt byrådsmøde opstår, når vi ikke er enige. Tænk blot på en såkaldt 16-15 afstemning med mange indlæg og kommentarer!

Det seneste fysiske gruppemøde havde vi den 5. marts, og der var udsendt dagsorden til den 12. marts. Dette møde blev naturligvis aflyst. Til gengæld er byrådsgruppen igen samlet digitalt. Vi har afholdt vort første digitale gruppemøde onsdag før påske. Og det var helt rart igen at se sine partikolleger på skærmen. Vi har dog i hele perioden kommunikeret på mail, hvilket vi nok vil fortsætte med sideløbende, når tingene skal gå stærkt.

Som i ”normale” tider, er man altid velkommen til at kontakte byrådsgruppens medlemmer. Vi holder demokratiets fane højt, og arbejder hjemmefra under denne coronaepidemi.

Med ønsket om en god påske.

 

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments