Jakob Borup (V) vil finde nye veje

Jakob Borup vil i spidsen for Venstre og dermed også gerne som være borgmester for at finde nye veje til gavn for borgerne i Hjørring Kommune.

804

Jakob Borup er født og opvokset i Strandby i Vesthimmerlands Kommune. Her er han vokset op i en søskendeflok på fem. Hans far har siddet i kommunalbestyrelsen i 12 år for Venstre. Han kommer fra en landbrugsfamilie, der boede i Overlade.

Privat er Jakob Borup far til fire og har desuden to skønne bonusbørn. Familien har boet i Højene siden 2000. I 1997 blev han færdiguddannet lærer på Skive Seminarium og har siden 2000 været leder i folkeskolen. Hans karriere i lederregi begyndte på Muldbjergskolen i Hjørring. Efterfølgende har han haft ledende ansvar på følgende skoler og skolecentre i Hjørring kommune: Muldbjergskolen, Løkken, Tårs, Vrejlev Hæstrup, Tversted, Bindslev, Sindal, Lendum.

Gennem skole- og distriktslederstillingerne har Jakob Borup fået et bredt kendskab til mange områder i Hjørring Kommune. Han har ifølge eget udsagn altid sagt ja til at hjælpe forvaltningen med diverse udfordringer på de forskellige skoler og set det som spændende og udfordrende opgave at lede flere skoler og distrikter på samme tid.

Siden 2017 har Jakob Borup været ansat på Aalborg Skoleforvaltning som sektorleder for kvalitet i ledelse. Efter en omorganisering er han nu skoleleder på Sulsted skole, hvor han også hjælper andre skoler i kommunen med at lykkes med den gode samtale i ledelsesteamet og med medarbejderne. Ledelse har med hans egne ord altid haft hans store interesse, da han erfaringsmæssigt og på dataplan fra mange års erfaring ved, at jo bedre ledelse, des bedre resultater på alle livsområder. Netop det præger også hans politiske virke meget.

– I min fritid har jeg spillet en del fodbold i diverse klubber, herunder Viborg FF, Nørresundby, Aab, Skive og FC Hjørring, Vendsyssel FF i dag. Jeg har desuden været træner i Skibsby Højene, Fortuna, Frederikshavn samt sportschef i Hjørring IF. Siden sidste valgperiode har jeg siddet i Hjørrings Venstre-bestyrelse, som menigt medlem, tilføjer Jakob Borup.

– Jeg er medforfatter af bogen “Talenternes paradis – bring hjerner og hjerter i samspil”. Her sætter jeg fokus på tryghed, balance og fremsyn som afgørende for, at mennesket kan yde sit bedste. Igennem tilblivelsen af denne bog har jeg tilegnet mig stor viden om talentudvikling og samarbejde. Denne viden har bare forstærket min lyst til at præge Hjørring Kommune i en god og stærk retning, hvor vores kommune skal udvikles til at blive den bedste version af sig selv. Den 1. juni i år startede jeg mit eget firma, “Livsglæde til alle”. Idéen hertil fik jeg som følge af corona-situationen, og i denne periode har jeg tilbudt mennesker gratis samtaler, hvilket flere har benyttet sig af, uddyber kandidaten hos Venstre.

Af  egne værdier opremser Jakob Borup:

  • De overordnede værdier, grundstenen for mit arbejde, er tillid, respekt og underbyggende data/viden. Jeg sætter fokus på målet og på at skabe de bedste løsninger.
  • Jeg ønsker, at vi får noget af “det gamle” Venstre frem igen udfra Grundtvig-Koldske principper – mere plads til humanitet, sammenhold og fællesskab.
  • Vi skal væk fra blind effektivisering, som jeg forholder mig kritisk/konstruktivt til.
  • I stedet skal der fokus på menneskelige værdier og kompetencer. Det skaber et harmonisk og effektivt samfund.
  • Jeg ønsker desuden at arbejde for nogle nye projekter, der støtter op om ovenstående politiske agenda. De er i øjeblikket i støbeskeen med budget og undersøgelse af godkendelser.
  • Jeg vil også arbejde for vækst på udvalgte strategiske områder, herunder det vigtigste perspektiv, nemlig: Hvordan vi kan løfte Hjørring og tiltrække driftige mennesker og
    flere tilflyttere?

Hvad vil han præge?

– Mit store ønske er at være med til at skabe et Venstre med endnu større fokus på mennesket end på organisationerne og systemerne.Min kommunikation er præget af tillidsskabende dialoger, og jeg formår at brænde igennem helt ud til den enkelte borger med mit politiske budskab. Min mangeårige erfaring med og viden om ledelse er en styrke i den sammenhæng, og jeg har overskud til at dele ud af den og sætte den i spil for at styrke fremtiden i Hjørring Kommune og i Vendsyssel.

Rammen i Hjørring Kommune er godt på plads: Teater, skoler, svømmehal, stadion. Nu er det tid til, at vi skal gøre noget for menneskerne. Kulturen er dog hårdt ramt, især økonomisk på grund af Covid-19 og manglende indkomster. For eksempel afvikling af Dana-cup, hvor mange foreninger har deres største indtægtskilde, påpeger Jakob Borup.

– I Hjørring skal vi i bredest mulig forstand hjælpe foreningslivet og kulturen. Det er et af de næste skridt. Jeg vil være den, der fremmer livsglæden i vores kommune. Troen på, at alle gør sit bedste, fremmer det bedste i alle. Vi skal fremme tillid frem for mistillid. Jeg vil være den, der præger os til at stole endnu mere på hinanden og troen på, at vi har de bedste intentioner for hinanden. Retningen skal være tydelig. Vi skal tage ansvar for eget liv og egen lykke, og når vi gør det, spreder det sig som ringe i vandet, forklarer Jakob Borup.

– Vi skal være mere bevidste om, at vi alle er et produkt af vores habitus, vores nuværende situation, og vi skal hjælpe hinanden videre.

Hvordan får de nye medlemmer og stemmer til Venstre i Hjørring?

– Gode relationer i vores forening er af afgørende betydning. Medlemmer, der har en følelse af at være savnet og have en “ven”, vil nemlig gerne deltage i foreningsarbejdet. Følelsen af, at man er vigtig og hører til, er altafgørende for, at vi får flere medlemmer og stemmer til Venstre. Der skal en kulturændring til, men den gode nyhed er, at vi er godt på vej.

– Hvis ikke vi skaber en Venstre-kultur, hvor alle har følelsen af at høre til, så vil medlemstallet inkl. stemmer til valget fortsat falde. Derfor er det vigtigt, at vi i fremtiden får bedre blik for andre, så vi bevæger os fra splittelse til mere fællesskab og sammenhold. Alle skal have en “ven” i Venstre.

Fokus på Venstre og ikke medlemmet

– Når jeg ser på kulturen i Venstre og på de forskellige arbejdspladser, jeg har været en del af gennem tiden, er det tydeligt, at vi er rollemodeller. For at lykkes er det vigtigt med en fælleskabskultur, hvor man tager ansvar for, at alle trives. Jeg har fundet ud af, at det er langt vigtigere at se på, hvordan vi Venstre-folk eller ledere møder, omtaler og tænker om hinanden, end hvad et Venstre-medlem gør forkert.

– Vi skal i fremtiden fokusere på, hvad der får Venstre-folk til at komme til møderne frem for at fokusere på, hvad der får Venstre-medlemmet til at blive væk. Vi skal fokusere på,
vad det er, som fungerer godt, og hvad det er, vi kan. Når der er tydelige værdier, og der er en tydelig retning for, hvilken vej vi vil, og når frygt, usikkerhed og afmagt bliver erstattet af fællesskab og sammenhold, så sætter det sig i Venstre-kulturen. Den uro, der var før, forsvinder, og der bliver tid og overskud til at drøfte politik i vores valgkredse.

– Vi skal samles i alle valgkredsene og formulere eventuelt 10 værdikort, som vi finder vigtige for at skabe den rigtige samlede Venstre-kultur. Her finder vi ud af, hvordan vi alle kan bakke op om det, som Venstre står for som parti. Dermed tager hele Venstre i Hjørring ejerskab på de værdier, der skaber et trygt Venstre for alle medlemmer.

– Bogen “Talenternes paradis – bring hjerner og hjerter i samspil”, som jeg har skrevet, bygger på evidensbaseret viden og data behandlet indenfor fodbold, ledelse og skoleverdenen. Den giver et bud på, hvorfor nogle virksomheder, fodboldklubber og skoler lykkes bedre end andre.

– Det gør de ved at have fokus på tillid, gensidig respekt, åbenhed og gennemsigtighed i alle processer. Dialoger skal baseres på data og professinalisme, slutter Jakob Borup.

Link til tidligere artikler

Jakob Borup vil være spidskandidat for Venstre i Hjørring Kommune

Ny bog om fodbold på banen

 

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments