Sort sol ved Liver Å

Vi er lige omkring efterårsjævndøgn, hvor dag og nat er lige lange overalt på Jorden – således også her hos os. Det er tiden at kigge efter sort sol.

443

I denne tid kan man se små og større flokke af stære fra hele egnen flyve mod Liver Å’s udmunding sidst på dagen. De mødes fra en halv til en hel time før solnedgang og slår sig ned i rørskoven i Åslyngen, den afsnørede arm af Liver Å lige bag de yderste klitter.

Hvis man er heldig, går alle stærene på vingerne og laver en flyveopvisning, inden de igen går til ro – eller de kan blive jaget på vingerne af en rovfugl. Der kan godt være flere tusinde stære, så med lidt god vilje kan man kalde det sort sol.

Gode udsigtspunkter er én af de høje klitter for enden af Rævskærvej, eller én af klitterne på sydsiden af Liver Å nord for p-pladsen for enden af Kærsgård Strandvej.

Det er forskelligt fra år til år, hvor mange stære der benytter denne overnatningsplads. Foreløbig synes der ikke at være så mange her i 2019, men som regel sker der en øgning i antal igennem efteråret.

Visse år har stærene benyttet andre overnatningspladser i omegnen, blandt andet ved søen ved gården Østergård i Købsted. De kan godt finde på at skifte overnatningsplads i løbet af sæsonen. Som fuglekiggere siger: Fugle kan flyve – og gør det gerne.

Pludselig en dag kan alle fuglene være væk. Så er de trukket sydpå, måske til Vadehavet for at deltage i sort sol dér.

1 Kommentar
Inline Feedbacks
View all comments
Else Kristensen
3 år siden

Så flot med sort Sol ?