Ingen reelle budgetforhandlinger om bredt forlig i Hjørring Byråd

De 13 byrådsmedlemmer fra Venstre, DF, løsgænger Ivan Leth og Det Konservative Folkeparti er enige om at arbejde for at finde flere penge til børnene, skolerne, de unge og de ældre. Samt udskyde nogle anlægsinvesteringer og ikke forhøje skatten i Hjørring Kommune.

987

Sent torsdag eftermiddag den 10. oktober offentliggjorde flertalsgruppen i Hjørring Byråd, Socialdemokratiet, Lokallisten, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, at de 18 byrådsmedlemmer havde indgået budgetforlig.

De øvrige 13 byrådsmedlemmer var ikke inviteret med. Selv om at de udgør 42% af Byrådet, fik de angiveligt ikke muligheden for at deltage, så der kunne dannes et bredt forlig. Der har ifølge oppositionen derfor ikke været forhandlinger.

Borgmesteren har kun afholdt et indledende møde med de enkelte partier og lister. Her spurgte borgmesteren, om man ville være med til en skattestigning. Det sagde repræsentanterne for de 13 byrådsmedlemmer nej til. Men adgangsbilletten til at deltage i forhandlingerne, var at man var parat til en skattestigning på ca. 20 mill. kr. Alt andet var uinteressant, må man forstå.

Ved 1. behandlingen af budgettet i onsdags, gav gruppeformændene fra Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og løsgængeren Ivan Leth alle udtryk for, at budgettet kunne hænge sammen uden en skattestigning. Uanset dette bekendtgjorde borgmesteren, at han ville forhandle med partier og lister, som var positive overfor en skattestigning.

Selv om de 13 byrådsmedlemmer fra Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og løsgængeren Ivan Leth ikke er med i budgetforliget, vil de naturligvis fremsende et ændringsforslag til Byrådets 2. behandling. Vel at mærke et ansvarligt ændringsforslag uden skattestigning.

– Hvorfor dette hastværk? Der var god tid til en konstruktiv forhandling, så hele Byrådet kunne stå bag et budgetforlig. Vi ønsker at udskyde de store anlægsinvesteringer. Og vi beder kun om lidt tålmodighed fra borgernes side. For projekterne gennemføres jo senere. Derfor er skattestigningen ikke nødvendig i 2020. Vi ønsker ikke at bruge skattestigninger til monumenter, fortæller Venstres gruppeformand, Henrik Jørgensen.

– Vi ønsker såmænd bare at udvise mådehold. Efter mange år med besparelser på de decentrale områder, bliver vi nødt til at kigge på den centrale administration. Vi er parate til at finde et ganske pænt beløb på administrationen på Rådhuset og på Jobcentret. Vi kan jo starte med et kontrolleret ansættelsesstop allerede nu. Og så skal vi tale Hjørring Kommune op. Vi skal have en anden retorik, tilføjer Det Konservative Folkepartis gruppeformand Per Møller.

– Ved denne budgetproces er der ikke udarbejdet specifikke reduktionskataloger. Uanset dette ønsker vi at tilføre ekstra penge til ældreområdet, som virkelig har brug for pengene. De senere år har vi været hårde med sparekniven. Det kan ikke passe, at vi i et velfærdssamfund som det danske ikke har råd til at passe og pleje vor ældre bedre. Det er jo dem, der har opbygget dette land, supplerer gruppeformand for Dansk Folkeparti, Per Hyldig.

– Jeg synes, at Hjørring Kommune i den grad har glemt nærhedsprincippet. Og så skal vi prioritere vor kernevelfærd – børn, unge og ældre. Så enkelt er det. Derfor skal der en ny retning til, konkluderer løsgænger Ivan Leth konkluderer.


Link til tidligere artikel

Budgettet for 2020 til 2023 er vedtaget for Hjørring Kommune

3 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments
Lene
4 år siden

Hvor stor en pose bolcher skal der til for at “købe” et par stemmer fra “rød blok”? …. Hvad er socialdemokratisk politik? Det har åbenbart ændret sig i lokalpolitik i de sidste år?

Grethe
4 år siden

Folk kunne jo bare lade være med at stemme på Arne Boelt da alle har kunnet se at han formøbler hver en 5 kr væk det er da den værste borgemester vi har haft men alligevel bliver folk sku ved med at stemme på ham det er da ufatteligt !

Kjeld
4 år siden

Hvorfor kan man ikke udsætte de nybyggerier 3-5 år og så få styr på økonomien istedet for det skal med vold og magt trumfes igennem. Det virker lidt som statussymboler og det er noget vi fik bygget medens vi sad i byrådet.