”Hov, hvad sker der nu!” [spredt fnisen i byrådssalen]

Det bliver interessant at se, hvor lydhøre medlemmerne af byrådet er i forhold til de 1250 underskrifter, der blev indsamlet imod projektet på Stoltzes Plads, skriver i dette debatindlæg Paw Rytter.

1914

Af Paw Rytter
Christiansdalsvej 83
Vrå

Mange kender sikkert fornemmelsen af, at det kan være svært at huske, hvad der helt præcist blev sagt forud for beslutninger, som siden viste sig at få store konsekvenser for et lokalmiljø.

Af hensyn til den kollektive hukommelse har jeg transskriberet den indledende bemærkning fra formanden for Teknik- og Miljøudvalget Søren Smalbros på byrådsmødet den 26. februar, hvor byrådet valgte at sende lokalplanen for Stoltzes Plads i høring.

“Vi skal ikke vedtage noget som helst, vi skal bare vedtage, om ikke vi skal sende denne her plan om Doggerbanke ud i 8 uger. Det er jo sådan, at Hjørring kommune, vi har modtaget nogle henvendelser omkring der areal her, og der er nogen, der har nogen ønsker omkring eventuelt etablere noget dagligvarehandel der, og vi skal jo ikke som kommune stå i døren og sige, nej jeres ansøgning vil vi ikke have, men jeres vil vi godt have. Vi tager det, der kommer og så har vi haft det ude i en foroffentlighed, og i den foroffentlighed der kom, jeg tror der kom et par enkelte henvendelser og kommentarer til det, men egentlig ikke andet. Og så er det klart i Teknik og Miljøudvalget, så gør vi jo det at, at så kigger vi på det, og så har vi egentlig sat det her i gang og det gjorde vi den 24. september, tror jeg det var, og hvor vi jo samtidig med satte i gang med et betinget udbudsmateriale på grunden derhenne. Nu er det sådan, at det er ikke hele grunden, det er cirka en tredjedel af Doggerbanken, Stoltzes Plads, kald det hvad I vil, som er i spil til det her. Og det gav godt lige lidt … det kan godt være kommunikation, måske har været lidt mangelfuld, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald klart, når der pludselig står sådan et ”TIL SALG skilt” på en central plads i en by, så er det klart, at så giver det lidt ”hov hvad sker der nu!” [spredt fnisen i byrådssalen] Ja, det gjorde der så. Men det er nu det, som sagt der er ikke solgt eller gjort noget som helst, for det er jo betinget af, at vi får det her … [højtlydt fnisen i fra byrådssalen] … eventuelt … får det her vedtaget. [Nu grines der i salen] Hvad øh .. jeg synes I griner lidt rundt omkring, er det alle de lamper, der er blevet tændt? [Måske er der tale om en landmandsvits, hvor leende kvinder sammenlignes med høns, der kagler, når lyset tændes] Men et enigt Teknik- og Miljøudvalg har indstillet, at vi sender det her ud i en 8 ugers høring, og jeg ved godt, at der er mange nede  i Hirtshals, der sidder nu, hvis vi sender det her ud i aften, så er der mange blyanter og computere dernede, der er tændt, fordi så vil man skrive et høringssvar, og det har jeg også opfordret dem til, der har henvendt til mig til, jamen skriv dog et høringssvar, så kigger vi på det. Så vi får nok nogle stykker, og så kigger vi på det i Teknik- og Miljøudvalget, når den tid kommer. Tak.”

Nu, hvor vi alle har Søren Smalbros indledende bemærkning i frisk hukommelse, bliver det interessant at se, hvor lydhøre medlemmerne af byrådet er i forhold til de 1250 underskrifter, der er indsamlet mod det projekt, der risikerer at lægge bymidten i Hirtshals øde.

3 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments
Jørgen Bing
4 år siden

Lamperne, “der bliver tændt”, har intet med hverken høns eller kvinder at gøre, men henviser til de lamper der lyser på medlemmernes mikrofon, når man har anmodet om ordet. Og i dette tilfælde, var der mange, der ønskede at kommentere.

Jimmy Grant Larsen
4 år siden

Der skal penge i kassen for at betale borgmesterens mange advokatregninger.

Kurt Berg
4 år siden

Arh mon ikke Anker Laden klarer skærene for Arne de er da vist par nr 7 thø hø