Højrup og Christensen (V): Hvad bør der ske med Jobcentret?

Venstres byrådsmedlemmer Claus Mørkbak Højrup og Jørgen Christensen fremfører i dette debatindlæg en række forslag til, hvad der bør ske med Hjørring Kommunes Jobcenter.

410

Af Claus Mørkbak Højrup
& Jørgen Christensen
Byrådsmedlemmer
Venstre
Hjørring Kommune

1) Vi skal fortsat arbejde aktivt på at etablere en god relation til borgerne og opbygge så
positivt et samarbejde som muligt.

2) Vi skal være opmærksomme på, at førstehåndsindtrykket har betydning for det videre
samarbejde.

3) Vi skal inddrage borgerne aktivt i tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen og give
borgerne mulighed for at have reel medindflydelse på forløbets indhold.

4) Vi skal bruge tid på at forklare borgerne, hvorfor de skal deltage i en indsats, og forklare
dem tydeligt hvad formålet og målet med indsatsen er. Det bidrager til, at borgerne bedre
kan se meningen med indsatsen.

5) Vi skal minimére sagsbehandlerskift så vidt muligt, medmindre at samarbejdet fungerer
uhensigtsmæssigt. I disse tilfælde kan et sagsbehandlerskift potentielt være gavnligt.

6) Såfremt sagsbehandlerskift ikke kan undgås, skal vi sørge for, at sagen bliver
overleveret på hensigtsmæssig vis, og at sagsbehandleren har sat sig grundigt ind
i sagen før første møde. Det kræver givetvis tilførsel af ekstra ressourcer.

I Hjørring Kommune har vi iværksat den såkaldte Hjørring-model, der også kaldes “Flere i job og uddannelse.” Modellen har nu kørt i en årrække, og vi har for nyligt fået indsatsen
evalueret i et samarbejde med Aalborg Universitet (AAU). Ovenstående er den række af
anbefalinger, som AAU har fremsat og som Arbejdsmarkedsudvalget har valgt at efterfølge.

Vi viderefører derfor Hjørring-modellen for samarbejdet mellem borger og sagsbehandler,
og vi vil arbejde videre med at kompetenceudvikle vores medarbejdere og skabe det
stærkeste hold ud fra værdierne i Hjørring-modellen og udvalgets værdigrundlag.


Frem mod kommunalvalget den 21. november vil vi på den lokale netavis slippe debatten fri og sætte fokus på den lokalpolitik og de politikere, som har indflydelse på livets gang i Hjørring Kommune.

4 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments
6 år siden

Ja, virksomhederne er vilde med gratis arbejdskraft i form af jobtræning og virksomhedspraktik !!!!!

Kære Tommy Pedersen. Der er ikke nævnt et eneste ord om jobtræning og virksomhedspraktik i artiklen.

Men i forhold til det emne, som du tager op her, kan jeg tilføje, at det samlede Byråd ved sidste møde besluttede, at Arbejdsmarkedsudvalget skal drøfte nye retningslinjer for præcis den problemstilling, som du rejser. Dette skal sikre, at virksomhedspraktik ikke, mod hensigten, udnyttes til at ledige benyttes som gratis arbejdskraft til udførelse af ordinær beskæftigelse uden udsigt til ordinær ansættelse samt at sikre, at ressourceforløb bruges til reel opkvalificering.

Kære Tommy Pedersen. Der er ikke nævnt et eneste ord om jobtræning og virksomhedspraktik i artiklen.

Men i forhold til det emne, som du tager op her, kan jeg tilføje, at det samlede Byråd ved sidste møde besluttede, at Arbejdsmarkedsudvalget skal drøfte nye retningslinjer for præcis den problemstilling, som du rejser. Dette skal sikre, at virksomhedspraktik ikke, mod hensigten, udnyttes til at ledige benyttes som gratis arbejdskraft til udførelse af ordinær beskæftigelse uden udsigt til ordinær ansættelse samt at sikre, at ressourceforløb bruges til reel opkvalificering.

1 år siden

1obloquy