Hjørring Kommune søger i alt 15 pædagoger og medhjælpere til Dagtilbud distrikt Nordvest

Politisk prioriterede opnormeringer har muliggjort ansættelse af 8 pædagoger og 7 pædagogmedhjælpere i Hjørring Kommune.

3219
Foto (arkiv): UCN.

Dagtilbud Nordvest søger 8 pædagoger, da vi har fået mulighed for en mindre opnormering samt i en periode har haft nogle vakante stillinger.

Vi søger pædagoger, der har mod på spændende udfordringer i et miljø med en høj faglighed og hvor der er fokus på den pædagogiske læreplan.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning – både børn og personale glæder sig til at byde dig velkommen.

Din profil:

 • du kan reflektere kritisk over teorierne og bruge det i praksis
 • du kan omsætte din pædagogfaglig viden til konkrete handlinger i hverdagen, som kan være uforudsigelig
 • du skal kunne aflæse det enkelte barn og gruppen, således at du kan understøtte barnet og relationerne i gruppen
 • du arbejder hele tiden for at skabe tillid til børn og forældre, da forældresamarbejdet er en vigtig del af hverdagen
 • du skal kunne inddrage og rådgive forældre samt være brobygger mellem PPR, Familieafdelingen, skoler og øvrige samarbejdspartnere
 • du skal kunne reflektere over praksis sammen med dine kolleger og turde stille nysgerrige og kritiske spørgsmål. Vi forventer, at du er en aktiv del af et arbejdsfællesskab
 • du udfordrer dine faglige argumenter i arbejdsfællesskabet
 • du skal som minimum have basale IT-færdigheder
 • vi forventer at du kan arbejde selvstændigt og i teams, også i pressede situationer

Børnehuse der søger:
Børnehuset Tornby søger en pædagog til børnehaveafdelingen, på 30 timer. Vi vil lægge særligt vægt på, at du interesserer dig for udeliv, har overblik og kan samarbejde på tværs af børnehave og vuggestue. Du skal kunne se værdien i at arbejde i et lille lokalområde.
Ved spørgsmål til denne stilling kan faglig leder Randi Nyhagen kontaktes på telefon 7233 4741.
 
Børnehuset Emmersbæk søger en pædagog i vuggestuen, på 30 timer. Vi vil lægge særligt vægt på, at du er teoretisk velfunderet, gerne nyuddannet, og at dit hjerte brænder for motorik og udeliv. Desuden skal du være optaget af forældresamarbejde og kunne være primær ansvarlig for samarbejdet med pædagogmedhjælpere og dagpleje.
Ved spørgsmål til denne stilling kan faglig leder Randi Nyhagen kontaktes på telefon 7233 4741.

Børnehuset Bjergene søger en pædagog i børnehaven, på 32 timer. Børnehuset Bjergene er en integreret institution tæt på Hjørring bjerge. Vi søger en pædagog, der har motorisk eller musisk interesse, og gerne kan bruge IT i det pædagogiske arbejde.
Ved spørgsmål til denne stilling kan faglig leder Maria Højris Lomholt kontaktes på telefon 7233 4494.

Børnehuset Astrup søger en pædagog på 30 timer. Vi ligger i udkanten af landsbyen Astrup, hvor vi er placeret i naturskønne omgivelser med åbne vidder og nær Bøgstedsskoven, som bliver brugt til pædagogiske aktiviteter. Stillingen er i børnehaveafdelingen, men vi har fokus på at samarbejde på tværs i hele børnehuset.
Ved spørgsmål til denne stilling kan faglig leder Mille Nielsen kontaktes på telefon 7233 4566.

Børnehuset Kilden søger en pædagog på 30 timer. Børnehuset Kilden er en institution med børnehave og vuggestue. Vi søger en pædagog, der kan/vil arbejde indenfor både vuggestue og børnehave. Du er nyligt opdateret indenfor det pædagogiske fag – lang praksis erfaring er ikke en forudsætning. Du brænder for udeliv og motorik.
Ved spørgsmål til denne stilling kan faglig leder Annette Christiansen kontaktes på telefon 7233 4615.

Børnehuset Bjergby søger en pædagog på 30 timer. Vi ligger i et særdeles naturskønt område 6 km nordøst for Hjørring. Vi er både en børnehave og en vuggestue under samme tag. Vi er meget optaget af kendskab og venskab på tværs i huset, som rummer rigtig mange muligheder for at udfolde sig kreativt i gode læringsmiljøer.
Ved spørgsmål til denne stilling kan faglig leder Ulla Bøjesen kontaktes på telefon 7233 4751.

Børnehuset Horne søger en pædagog på 37 timer. I Børnehuset Horne vægter vi inddragelse af børn højt. Vi er optaget af, at skabe læringsmiljøer som understøtter børnenes mulighed for at udtrykke sig på forskellige måder samt at skabe de bedste betingelser for at udvikle deres lege. At være følsomme i vores iagttagelser og justere vores tilgang til forskellige børn.
Ved spørgsmål til denne stilling kan faglig leder Helle Hansen kontaktes på telefon 7233 4771.

Børnehaven Eventyrhuset søger en pædagog på 37 timer. Vi søger en pædagog, der har overblik, stor faglighed og mod på at være med til at sætte en fælles retning for pædagogikken. Der er i huset en gruppe med børn, der har særlige behov, hvor der arbejder 2 indsatspædagoger.
Ved spørgsmål til denne stilling kan faglig leder Mogens Madsen kontaktes på telefon 4193 7605.

Praktiske oplysninger
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst.

Du vil i ansøgningsprocessen blive bedt om at tage stilling til hvilke/-n af de ovennævnte stillinger, du søger.

Forud for endelig ansættelse i stillingen indhentes børneattest.

Din ansøgning og dit CV sender du elektronisk til os ved at klikke på “Send ansøgning”.

Stillingsbetegnelse:
Dagtilbud distrikt Nordvest søger 8 pædagoger til 8 børnehuse

Ansøgningsfrist:
17. februar 2020

Ansættelsessted:
Hjørring Kommune

Jobtype:
Pædagogisk arbejde

Tiltrædelse:
1. marts 2020

Ugentlig arbejdstid:
30-37 timer

Send ansøgning

Dagtilbud distrikt Nordvest søger 7 pædagogmedhjælpere til 6 børnehuse
Dagtilbud Nordvest søger 7 pædagogmedhjælpere, da vi har fået mulighed for en mindre opnormering samt i en periode har haft nogle vakante stillinger.

Vi søger pædagogmedhjælpere, der vil være aktive sammen med børnene ude og inde, og som har mod på at lære nye ting, og få ny viden.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning – både børn og personale glæder sig til at tage imod vores nye pædagogmedhjælpere.

Din profil:
Vi forventer:

 • at du er fleksibel og kan arbejde selvstændig og tage ansvar
 • at du er positiv og har en anerkendende tilgang til børn, forældre og kollegaer
 • at du prioriterer leg højt
 • at du er til udeliv og mudrede flyverdragter
 • at praktiske opgaver også er en del af din hverdag, hvor børnene inddrages
 • at du er robust og omstillingsparat
 • at du kan anvende IT på brugerniveau
 • at du har gode kommunikative evner
 • at du kunne have interesse for at bruge stillingen som et springbræt til videregående uddannelse
 • at du er tålmodig, rummelig, humoristisk og omsorgsfuld

Du kan forvente:

 • gode kollegaer, der kan give sparring
 • børnehuse med glade og aktive børn
 • børnehuse med gode udviklingsmuligheder
 • en aktiv hverdag med mulighed for indflydelse
 • personalegrupper, der er åbne for nye muligheder og ideer
 • at få indsigt i et pædagogisk arbejdsfelt

Børnehuse, der søger:
Børnehuset Bjergene søger en pædagogmedhjælper, på 34 timer, der skal arbejde i børnehaven. Børnehuset er en integreret institution beliggende tæt ved Hjørring Bjerge. Vi søger en pædagogmedhjælper, der er interesseret i musik og/eller vild med naturen, samt har IT-kendskab.
Ved spørgsmål til denne stilling kan faglig leder Maria Højris Lomholt kontaktes på telefon 7233 4494.

Børnehaven Ferdinand søger en pædagogmedhjælper, på 30 timer, der har lyst til at arbejde med udeliv og motorik. På Ferdinand lægger vi vægt på udeliv og børnenes daglige omgang med dyr.
Ved spørgsmål til denne stilling kan faglig leder Inger Thomsen kontaktes på telefon 7233 4401.

Børnehuset Astrup søger en pædagogmedhjælper på 37 timer. Børnehuset er placeret i Astrup tæt ved naturen, som bliver brugt til pædagogiske aktiviteter. Pædagogmedhjælperen skal arbejde både i vuggestuen og børnehaven, og klargøre mad til vuggestuebørnene.
Ved spørgsmål til denne stilling kan faglig leder Mille Nielsen kontaktes på telefon 7233 4566.

Børnehuset Horne søger en pædagogmedhjælper, på 30 timer, der er klar til at løse mange forskellige praktiske opgaver, og gerne vil være aktiv sammen med børnene både inde og ude, men også have nærvær til fordybelse sammen med børnene.
Ved spørgsmål til denne stilling kan faglig leder Helle Hansen kontaktes på telefon 7233 4771.

Børne- Ungehuset Lundergård søger en pædagogmedhjælper, på
37 timer, der skal være indstillet på at arbejde i både vuggestuen og børnehaven. Lundergård er et stort hus med vuggestue, børnehave, junior- og ungdomsklub, med 220 børn og 31 personaler. Lundergård er et hus, hvor vi har børn fra mange forskellige kulturer og hvor mangfoldighed ses som en ressource.
Ved spørgsmål til denne stilling kan faglig Leder Katrine Kanstrup Jørgensen kontaktes på telefon 4193 7499.

Børnehuset Kingo søger 2 pædagogmedhjælpere på henholdsvis 30 timer og 37 timer. Børnehuset Kingo er en institution med børn i alderen 0-6 år, og pædagogmedhjælperen skal arbejde både i vuggestue og børnehaven, og have interesse for musik og motorik, og for det pædagogiske område. Børnehuset ligger tæt på både by og grønne områder.
Ved spørgsmål til denne stilling kan faglig leder Helle Jensen kontaktes på telefon 4193 6071.

Praktiske oplysninger
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst.

Du vil i ansøgningsprocessen blive bedt om at tage stilling til hvilke/-n af de ovennævnte stillinger du søger.

Forud for endelig ansættelse i stillingen indhentes børneattest.

Din ansøgning og dit CV sender du elektronisk til os ved at klikke på “Send ansøgning”.

Stillingsbetegnelse:
Dagtilbud distrikt Nordvest søger 7 pædagogmedhjælper til 6 børnehuse

Ansøgningsfrist:
17. februar 2020

Ansættelsessted:
Hjørring Kommune

Jobtype:
Pædagogisk arbejde

Tiltrædelse:
1. marts 2020

Ugentlig arbejdstid:
30-37 timer

Send ansøgning
0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments