Historien om Rødovrehus i Lønstrup

Møllehuset i Lønstrup kom til at spille en rolle i min families historie, idet mine forældre som pensionister boede på og første tilsyn med det, der på daværende tidspunkt var kommet til at hedde Rødovrehus.

918

Møllen og Møllehuset tilhørte i en årrække familien Schibsbye i Hjørring, som i 1910 solgte til købmand og bankdirektør Jens Chr. Schibsbye i Hjørring, redaktør Wilhelm Carlsen i Hjørring, købmand Otto Heerfordt Hjørring samt Dr. med Chr. F. Heerfordt København, som dannede et interessentselskab, fortæller Tove Marquardsen i gruppen Havkystfolk.dk.

I de følgende år skete der en del udstykninger af ejendommen til blandt andet de store sommerhuse, som dengang blev kaldt Lønstrups Cottagekvarter. Møllehuset ombyggedes i 1917, men allerede i 1918 ombyggedes Møllen til sommervilla for familien Carlsen. Efter nogle år som sommerbolig for forskellige privatpersoner solgte grosserer Hviid fra København i 1938 Møllehuset til Urmagernes Fagforbund Jylland II, som indrettede huset til feriehjem for medlemmerne. I 1944 tog tyskerne huset i besiddelse. I 1945 blev huset anvendt som hjem for flygtninge.

I 1957 solgtes Møllehuset til Rødovre Kommune for kroner 49.700. Huset skulle anvendes som feriehjem for kommunens skolebørn. Et halvt år senere erhvervede kommunen også Bakkehuset, som blev bygget i 1912, til en pris på kroner 70.000. Bakkehuset lå på den anden side af Møllebakkevej. Huset, der var tegnet af professor og arkitekt Hack Kampmann, til broderen grosserer Christian Johannes Kampmann, skulle også indrettes til feriehjem for skolebørn. I dag kaldet Rødovrehus.

Foto: Rødovre Kommune.

I 1960 nedbrændte Møllehuset, og i 1961 besluttede kommunalbestyrelsen at indrette to sommerhuse i resterne af det, der derefter kaldtes Møllehusene til brug for personale fra Rødovre Kommune.

Rødovrehus kom desuden og som allerede nævnt ovenfor til at spille en rolle i min familie, da mine forældre som pensionister kom til at bo på og føre tilsyn med Rødovrehus. Det er imidlertid en helt anden historie.

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments