Her er vejledningerne til dagtilbud og skoler

Sundhedsstyrelsen har udsendt vejledninger for åbningen af skoler og dagtilbud. Her kan du se, hvordan skoler og dagtilbud skal forholde sig.

435
Foto: Pixabay.

I forbindelse med åbningen af skoler fra 0. til og med 5. klasse, fritidsordninger og dagtilbud har Sundhedsstyrelsen nu udsendt to vejledning til institutionerne om, hvordan de skal forholde sig, når de åbner igen onsdag efter påske.

Skoler og fritidsordninger:

I Sundhedsstyrelsens vejledning står der, at alle raske elever og ansatte må komme på skolerne.

I forhold til COVID-19 betragtes man som rask, når man ikke har haft symptomer på sygdommen i 48 timer. Samtidig påpeger Sundhedsstyrelsen, at det kan være svært at påvise sygdommen hos børn og yngre mennesker, da de kan være smittede uden at udvikle symptomer.

Dog skal man, hvis man har milde symptomer som forkølelse, blive væk fra skolen.

Hvis en elev eller en ansat får symptomer, mens de er på skolen, skal de hurtigst muligt tage hjem og blive der, indtil der er gået 48 timer, efter de har haft symptomer.

Hvis en elev eller ansat, der er sendt hjem, senere får konstateret COVID-19, skal skolen underrettes, så de berørte personer, som vedkommende har været i kontakt med, kan informeres.

Bor man sammen med en person, som har COVID-19, må man gerne komme på skolen, hvis man selv er symptomfri, dog skal man her være særlig opmærksom på at overholde de regler, som Sundhedsstyrelsen hele tiden har stillet op.

Er man tvunget til at bliver hjemme på grund af symptomer, opfordres skolerne til fortsat at tilbyde hjemmeundervisning.

Samtidig skriver Sundhedsstyrelsen, at skolen skal sørge for, at aflevering og afhentning af elever kan ske, uden at forældrene klumper sig sammen ved skolen.

Når eleverne er i skolen, skal skolen sørge for, at de sidder med to meters mellemrum i klassen. Samtidig opfordrer Sundhedsstyrelsen til, at så meget af undervisningen som muligt foregår udendørs.

Frikvartererne skal planlægges forskudt, så klasserne ikke holder frikvarter samtidig.

Personalet skal så vidt muligt holde deres møder udenfor skolen eller via videoopkald.

Med hensyn til SFO og fritidsordninger skal man sørge for, at det er de samme elever, som til daglig er sammen i klasserne, som også er sammen her. Også her skal så meget som muligt af aktiviteterne foregå udendørs.

Dagtilbud:

Med hensyn til dagtilbud gælder stort set de samme regler som ved skolerne.

Sundhedsstyrelsen påpeger, at der i vuggestuer skal være seks kvadratmeter frit gulvareal pr. barn, mens der i børnehaver skal være fire kvadratmeter frit gulvareal pr. barn.

Også her bør børnene deles op i mindre grupper, som altid har den samme pædagog tilknyttet, selv om der ikke her stilles krav til det maksimale antal personer, som må være til stede i lokalet samtidigt.

Ved legeaftaler udenfor dagtilbuddene opfordres forældrene til, at de laves med børn fra den samme stue, som ens barn er sammen med til dagligt.

Sundhedsstyrelsens pjecer kan læses i deres fulde længde her:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Genaabning-af-skoler

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Genaabning-af-dagtilbud

Kilde: TV2 Nord.
Foto: Pixabay.

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments