Håndsrækning til landmændene fra Hjørring Kommune

Der skal være foder til landmændenes husdyr her og nu, men også gerne foderforråd til kommende vinter, hvilket der nu reageres på hos Hjørring Kommune.

699

Hos Hjørring Kommune erkender man, at de ikke kan ændre vejrsituationen, hvor meget de end ønsker det hos Teknik og Miljø.

– Kommunen vil gerne signalere velvillighed overfor de landbrug med dyrehold, som eventuelt kan afbøde lidt ved at vande fra de forskellige vandkilder som søer, bække, åer og så videre, hvor det er muligt at hente vand til at vande de marker, hvor foderet til dyrene skal produceres, oplyser udvalgsformand Søren Smalbro fra Teknik og Miljø.

– Vi ved i Hjørring Kommune godt, at der kan være tale om en beskeden hjælp, og som tilmed kan være forbundet med udfordringer blot at anstille til vanding. Men alligevel – mange bække små Når vi modtager en henvendelse med et ønske om indvinding af vand fra søer eller vandløb til vanding af foder til produktionsdyr, vil vi straks gribe til handling, og få sagen ekspederet, uddyber Søren Smalbro.

– Vi vil konkret tage ud til ansøger og besigtige søen eller vandløbet og her tage en snak om mulighederne, og som sagt er udgangspunktet en positiv vurdering og et ja til ansøgningen, slutter Søren Smalbro.

Henvendelse skal ske på enten tlf 72 33 67 53 eller mail natur@hjoerring.dk.

Som nævnt vil medarbejderne straks sætte handling på og finde det muliges kunst.

Der kan desuden være udfordring med tilskudsfodring til dyr som afgræsser naturbeskyttede § 3-områder. Her vil praksis også være at tillade dette grundet den særlige tørkesituation.

Foto: Arkiv og TV2 Nord.

 

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments