Guidede bunkerture i Tversted

Hvert år er militærhistoriker Flemming Hammer fra Bunkergruppen Hirtshals klar til at give både de lokale og turisterne en spændende bunkertur, rundt i det store kanonbatteri Stutzpunkt Tversted.

328

De sidste fem sæsoner er bunkerturene i Tversted vokset til en vaskeægte succes for lokale og turister.

Knapt 450 besøgende interesserede gæster deltager hvert år på bunkerturene, og interessen er støt sigende år for år.

Det er hovedsageligt danske gæster der deltager på de guidede ture, men der dukker udenlandske turistet op i ny og næ og derudover er der mange foreninger og firmaet, der bestiller en bunkertur i Tversted.

Det er formanden for Bunkergruppen Hirtshals, Flemming Hammer, der selv er guide på alle bunkerturene i Tversted.

Historien

Om morgenen den 11. april 1940 kørte de første tyske soldater ind i Tversted, 102 marinesoldater og 60 hærsoldater.

Deres opgave var at påbegynde et stort marine-støttepunkt i Tversted og udbygningen fortsatte frem til 1945, hvor kanon-batteriet stod færdigt, med 4 store flåde-kanoner, 62 store betonbunkere og over 16 km løbegange.

Det tyske kanonbatteri i Tversted havde til formål at sikre vejen op fra stranden og farvandet ud for kysten imellem Hirtshals og Skagen, samt vanskeliggøre en fjendtlig landgang fra nord, ved hjælp af de tyske flådekanoner og de tyske marine-soldater.

De tyske hær-soldater, opbyggede ligeledes et yderst effektivt infanteri-støttepunkt i Tversted, der med kampklare infanteri-soldater, havde til formål at beskytte batteriet, samt bevogte vejen fra syd.

Batteriets hovedvåben var fire store 10,5 cm kanoner der var placeret i åbne betonbriske, med tilhørende ammunitionsbunkere, mandskabsbunkere og en stor ildleder-bunker, samt ialt 62  bunkere i form af mortèr-bunkere, maskingeværsbunkere, sanitets-bunkere mm.

De 62 bunkere de er bygget i kanonbatteriet, er anderledes fra andre kendte bunkersområder, da stort set alle de tyske bunkers, ligger på privat grund og det har betydet at man i Bunkergruppen Hirtshals, har brugt mange timer på opsøgende arbejde og kontakt til lodsejerne, og lavet aftaler om at bunkerne må fremvises på bunkerturene.

I efteråret og vinteren over, bruges der mange timer på at klargøre området til næste sæson, der er bunkere der sander til, stier der gror til og ny aftaler der skal indgåes med henblik på nye og spændende ruter.

Bunkergruppen Hirtshals

Siden 1991 har Bunkergruppen Hirtshals eksisteret, og blev oprettet da man startede med at grave det store bunkersanlæg “10′ batteri” frem, der ligger oppe ved Hirtshals Fyr.

Bunkergruppen Hirtshals brugte knapt 10 år på at lave bunkermuseet og drev selv museet og de guide ture de første 16 år, indtil Vendsyssel Historiske Museum (VHM) tilbød at overtage drift og formidling.

Bunkergruppen Hirtshals er idag Vendsyssel Historiske Museums officielle arbejdsgruppe i bunkermuseet og står for vedligeholdelse og reparationer af bunkerne mm. hvor Flemming Hammer er formand for en lille eksklusiv skare af ligesindede bunkers-intereserede.

Hvor og hvornår

Hver tirsdag i sommerferien og tirsdag i efterårsferien, tager Flemming Hammer os med på denne spændende bunkertur og bringer os rundt i stort set hele fæstnings-området, hvor den erfarne guide tager os med rundt og ser både kanonstillingerne og mandskabsbunkerne, samt en tur ned i ildlederbunkeren.

Man kommer også forbi masser af bunkere, løbegrave og tyske efterladenskaber fra krigen og turen går også forbi det store infanteri-område, hvor de tyske hær-soldater holdte til og der er mulighed for at se eksempler på forsvaret af batteriet imod landsiden.
Afslutningsvis ser man på de tyske bunkere, som folk i dag har valgt at bruge på nye og alternative måder.

Der er traditionen tro nye tiltag hvert år, så der er derfor altid nye bunkers der bliver besøgt og nye spændende historier der bliver fortalt.

Man mødes TIRSDAG KL 19.00 i de annoncerede uger.

Det er hver tirsdag kl. 19.00 i ugerne 29, 30, 31, 32 og 33.
(samt uge 42 efterårsferien kl 15.00)

Tirsdag den 17/7 kl. 19.00
Tirsdag den 24/7 kl. 19.00
Tirsdag den 31/7 kl. 19.00
Tirsdag den 7/8 kl. 19.00
Tirsdag den 14/8 kl. 19.00
Tirsdag den 16 /10 kl. 15.00
Man mødes ved bænken overfor Polarkiosken ved Tannishus.

(Ingen tilmelding )
I efterårsferien kl 15.00.

Husk fornuftigt fodtøj og evt. en lygte.

Turen tager ca. 2 timer og koster 20,-
Børn er gratis.

Kontaktperson:
Flemming Hammer
Formand
Bunkergruppen Hirtshals

Foto: Bunkergruppen Hirtshals.

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments