Grundejere er fortsat i løbende dialog med Hjørring Kommune om kystsikring syd for Lønstrup

Dialogen er i gang med Hjørring Kommune med henblik på at opfylde målsætningen om at fastholde kystlinjen samt tilsikring af, at der ikke falder flere sommerhuse i vandet ved Lønstrup.

149

Grundejerne syd for Lønstrup har siden pressemødet den 31. august 2018 været i løbende dialog om indfrielse af den opsatte målsætning med Hjørring Kommune.

– Som repræsentanter for sommerhusejerne syd for Lønstrup er det vores fornemste opgave at varetage disses interesse i at sikre deres sommerhuse. De første sommerhuse blev bygget i 1971 og er gået fra generation til generation. I 1971 var der 130 meter fra de første sommerhuse til skrænten. I dag er der forsvundet 148 meter, og 10 sommerhuse er af kommunen blevet påbudt nedtaget, fortæller Knud Erik Andersen og Erling Mikkelsen.

– Sommerhusejerne er utroligt utrygge ved, hvad der sker i kystsikringsanliggendet. Sker der snart noget, ja, sker der overhovedet noget? Kan vi blive beholde vores sommerhus – kan vi sælge det – to sommerhusejere har dags dato efter halvandet år stadig påbud om ikke at måtte opholde sig i deres sommerhus, spørger videre formændene for grundejerforeningerne Mårup Strand og Strandfogedgården ved Lønstrup.

Efter deres pressemøde og dialog med flere folketingsmedlemmer fik de angiveligt først lovning på 10 mill. til sandfodring. For dette beløb blev der udlagt sand i december 2018. Som noget nyt har regeringen afsat en pulje på 60.6 mill. kr. fordelt med 30.3 mill. i årene 2020 og 2021, som kan søges af kommunerne, når de har vedtaget en helhedsløsning for kystsikring.

– De kommuner, der er værst ramt ifølge Kystanalysen sept. 2016 vil naturligt have de største chancer for at få midler. Vi har fået besked på, at det kun er kommunen, der kan søge om disse midler. Vi ser med med positiv forventning frem til, at byrådet i Hjørring Kommune afholder en temadrøftelse om kystsikring vedrørende kommunens kyster.  Herefter ved vi som grundejere også mere klart, hvor vi står og hvad vi kan. Vi ser frem til resultatet af denne temadag. Den hænger også fint sammen med, at kommunen fra 1. september 2018 blev myndighed på området, forklarer Knud Erik Andersen og Erling Mikkelsen.

Grundejerne har i marts 2019 fremsendt en principiel ansøgning om at kystsikre med hård kystsikring i form af klintfodssikring og bølgebrydere. De mener at kunne forstå, at bølgebrydere ikke er det store hit i udvalget. De kan videre kan forstå, at sådanne KAN medføre gener i forhold til badegæster, og tillige at effekten endnu ikke er helt dokumenteret.

– Vi vil nu genfremsende en justeret ansøgning, som vi håber kan indgå i den temadrøftelse, som det samlede byråd skal have i juni måned vedrørende kommunens samlede tilgang til kystsikring i Hjørring Kommune, noterer Knud Erik Andersen og Erling Mikkelsen.

Kystdirektoratet har anbefalet to måder at kystsikre syd for Lønstrup, hvis der skal leves op til målsætningen: Sandfodring i stor målestok ved klintfoden eller hård klintfodssikring med sand. Grundejernes nye ansøgning vil derfor omfatte hård klintfodssikring med sand – samt mulighed for at supplere med pil eller lignende foran klintfodssikringen. Sidstnævnte vil samle sand ind til stranden, når det er stille vejr, og når de store storme kommer, vil der være noget sand at tage af.

På grund af Rubjerg Knudes kraftige modstand mod erosion bliver området nord derfor udsat for en såkaldt stor læsideerosion. Det vil ifølge grundejerne sige, at områdets kyststrækning syd for Lønstrup bliver undereernæret med materiale.

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments