Jakob Gislund: Om jeg selv stemmer ja eller nej, har jeg endnu ikke besluttet mig for

Folkeskolelærer Jakob Gislund lufter i dette debatindlæg sin tvivl om situationen efter forligsudkastet fra KL og Anders Bondo Christensen.

447

Af Jakob Gislund

Lærer og tillidsmand
Hirtshals Skole

Jeg tror, at mange familier, og sikkert børnefamilier i særdeleshed, har åndet lettet op, da de opdagede, at der er indgået forlig på det kommunale område.

For det ser nu ud til, at skoler og børnehaver fortsat holdes åbne. Den varslede konflikt, hvor arbejdsgivernes lockout stort set ville have tømt skolerne og børnehaverne for voksne ansatte, bliver nu ikke til noget. Arbejdsgivernes og arbejdstagernes forhandlere er nået til enighed. Men..

Ingen hellig grav er velforvaret endnu. For resultatet skal stadig til afstemning blandt medlemmerne i de berørte fagforeninger. Og på disse områder er de tre største fagforbund: FOA, der organiserer SOSU-medarbejdere, pædagogmedhjælpere, pæd. assistenter og “pedeller”, BUPL, der organiserer pædagoger i børnehaver og folkeskoler, samt Danmarks Lærerforening, der organiserer lærerne.

De to første fagforbund har stort set fået deres ønsker opfyldt ved denne overenskomst. FOA har fået en ekstra portion penge til de lavest lønnede af deres medlemmer. BUPL får et fortjent lønløft, så de får råd til at handle lidt mere luksus, når deres faste udgifter er betalt. Dog står lærerne noget slukørede tilbage.

De havde brændende håbet, at de kunne få fjernet den lov, der styrer deres arbejdstid efter regeringsindgrebet i 2013. Men det var ikke muligt at få dette igennem. Dog er der nedsat en kommission, der skal arbejde med dette emne frem mod næste overenskomst. Spørgsmålet er, om det er nok for lærerne. Personligt har jeg været på en følelsesmæssig rutschetur hele weekenden. Fra at jeg var rasende og ønskede min formand fyret på gråt papir, til at jeg nu er i tvivl. Så jeg har nok ikke været den letteste at bo sammen med, siden nyheden landede fredag lige over middag.

Hvor den første del af dette indlæg har været funderet i faktuelle oplysninger, er resten af indlægget mere min vurdering af, hvad der kan ske.

Jeg tror på, at både BUPL og FOA vil stemme for. Det vil give mest mening. Men hvad lærerne stemmer, er straks mere svært at gætte på lige lige nu. Vores hovedstyrelse anbefaler et ja til overenskomsten med 22 stemmer for og kun en imod. De er sikre på, at det er det bedst mulige resultat. Men om lærerne vil tro dette, er ikke sikkert. Og stemmer lærerne nej, så forkaster de overenskomsten på deres område.

Dette betyder, at pædagogerne godt kan gå på arbejde. At børnehaverne og SFO’erne holder åbent. Men al undervisning i folkeskolen bliver stort set aflyst. Og kan FOA’s og BUPL’s medlemmer finde på at stemme nej i sympati med lærerne? Vi har stået last og brast i længere tid op til overenskomstforhandlingerne.

Det vilde gæt fra mig vil være, at FOA og BUPL stemmer klart for. Og Danmarks Lærerforening tilslutter sig med et beskedent flertal. Om jeg selv stemmer ja eller nej, har jeg endnu ikke besluttet mig for.

Jeg vil hade at skulle væk fra mine elever, men jeg er ikke sikker på, at en kommission er svaret på, hvad jeg ønsker mig i mit job.

Forsidefoto: Bindslev Skole.

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments