Fuglekiggeri på Hirtshals Havn

Hirtshals Havn er kendt som et godt sted at kigge på fugle. Det kan være fugle, som normalt lever til havs, men som kommer en tur ind i havnen, typisk i forbindelse med hård vind. Det kan kan også være måger, terne og andre, som nyder godt af havnens fødemuligheder i form af fiskeafskær og andet.

308
Foto: Kurt Prentow.

Det kan godt være svært at orientere sig på havnen, og man skal tage hensyn til de arbejdende og deres udstyr. Havnen er naturligt delt i Vesthavnen, Color Line-området i midten, samt Østhavnen.

To voksne og en ung svartbag undersøger nogle fiskenet for spiseligt.

Strækningen langs kajkanten fra det vestlige molehoved til det østlige er 4,5 km, så det er en fordel med en bil, hvis man vil rundt på hele havnen. Man kan også komme tættere på mågerne, når man er i bil. Det er nok værd at lægge mærke til, om der renses eller losses fisk et sted i havnen, for det tiltrækker mågerne.

Når færgerne kommer ind, hvirvler deres skruer fødeemner op til overfladen, og derfor følges de ofte af måger. Her nævnes nogle af de mest oplagte lokaliteter:

  • Husmorstranden kaldes stranden mellem fyrbakken og vestmolen. Her raster ofte måger, som man kan se ved at stikke hovedet op over betonmuren, men pas på ikke at jage hele flokken på vingerne.
  • Fra molehovedet har man et godt overblik over indsejlingen, dækmolen og østmolehovedet, hvor Riderne har en yngleplads. På dækmolen kan bl.a. ses sortgrå ryle i vinterhalvåret. Stedet kan også bruges ved ret kraftig vind, da man kan sidde i læ af betonmurene, som også kan bruges som albuestøtte.
  • Havnekontoret er også et godt sted at få overblik over både de indre bassiner og yderhavnen.

Østhavnen overskues bedst fra Notkajen ved Cosmos Trawl. Her kan man også se over mod flydedokken, hvor riderne yngler.

Når jollerne kommer ind, er mågerne klar til godbidder. Her følger mågerne – heriblandt en hvidvinget måge – en båd ind i havnen.

Foto: Kurt Prentow.
Kilde: Tornby Natur.

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments