Fortsat digital dannelse på Hjørring Gymnasium

Fra Region Nordjyllands uddannelsespulje har Hjørring Gymnasium/STX&HF fået midler til et projekt om ”Digital Dannelse – og Computational Thinking”.

71

Projektet skal afvikles i samarbejde med UCNs læreruddannelse i Hjørring og ligger i forlængelse af gymnasiets netop afsluttede projekt om digital dannelse. Nu arbejdes der så videre med en nye vinkel: ”computational thinking”, som er grundlaget for at forstå, hvordan algoritmer og kunstig intelligens påvirker vores hverdag og arbejde, vores adfærd og tænkemåde.

I gymnasiets tidligere regionsstøttede projekt ”Digital Dannelse” har man arbejdet med elevernes digitale adfærd for at højne deres bevidsthed om, hvordan man begår sig på de digitale medier, ikke mindst for at minimere digital mobning, deling af billeder og anden krænkende adfærd. I projektets aktiviteter har der desuden været fokus på den forstyrrelse, der forårsages af at være på sociale medier, og som er skadelig for undervisningen og det sociale miljø på skolen.

Gymnasiet har efter det netop afsluttede projekt opsamlet stor erfaring gennem en række aktiviteter og afslutter projektet med et egentligt etisk kodeks for skolen. I naturlig forlængelse af de opnåede resultater og erfaringer ønsker man at bygge det næste niveau på: nemlig niveauet for at forstå, hvorfor man så let bliver afhængig, hvorfor man bliver udnyttet, når man ikke forstår farerne og de kommercielle hensigter i de bagvedliggende algoritmer og den logik, som styrer og kontrollerer individets adfærd.

I samarbejdet med UCNs læreruddannelse i Hjørring vil man i det nye projekt arbejde med et ”hvordan” og ”hvorfor” i den digitale dannelse, hvor den hastige teknologiske udvikling dominerer vores adfærd. Man vil arbejde på at tilvejebringe konkret forståelse af de mekanismer, der er på spil i den moderne teknologi, som de unge er brugere af uden at være bevidste om, hvad der styrer og bestemmer deres adfærd.

Lærerstuderende skal formidle og undervise gymnasiets elever i faglig viden som basis for  ”computational thinking”. Gymnasieeleverne skal i dette samarbejde tilegne sig viden, der giver dem et bedre ståsted og en kritisk sans, så de ikke er et let ”bytte” for de interesser, der styrer sociale medier og andre platforme, der ønsker at gøre dem til produkter i kommercielt øjemed.

Gymnasieeleverne skal i samarbejde med de lærerstuderende desuden nå frem til modeller/metoder, om ikke for at løse problemerne, så i hvert fald for bedre at kunne kontrollere og styre bevidst i hverdagen, så de bliver bedre rustet til at færdes i både det private og professionelle landskab, hvor det er altafgørende at have en bedre forståelse af algoritmer, kunstig intelligens, big data og den bagvedliggende logik, der ensidigt styrer og manipulerer den enkelte.

Projektet løber over 2 år og forventes afsluttet medio 20

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments