Forrygende besøgstal af vadefugle på Hirtshals Øststrand

Særligt mange vadefugle på efterårstræk fra deres nordlige ynglepladser til vinterkvartererne i Afrika har i år stoppet op i kortere eller længere tid i strandsøerne på Hirtshals Øststrand

416

Ved udgangen af september kan de lokale fuglekiggere – og gæster udefra – konstatere, at et usædvanligt stort antal vadefugle af mange arter har gæstet Hirtshals Øststrand i de forløbne tre måneder.

Vadefuglenes trækrute fra deres ynglepladser i arktiske egne, Skandinavien og det nordlige Sibirien går i stor udstrækning via Vendsyssels vestkyst og videre ned langs Vesteuropas kyster til bankerne og flodmundingerne ud for Vestafrikas kyst – eller endnu længere.

På denne rute er Hirtshals Øststrand nok det vigtigste pitstop på strækningen fra Skagen til Hanstholm. Herefter tager de vestjyske fjorde og Vadehavet over som føde- og hvilepladser.

I alt 24 arter af vadefugle er iagttaget i sæsonen. De enkelte fugle raster kortere eller længere tid på stedet. Det kan man for eksempel se på fordelingen mellem unge og gamle fugle. I begyndelsen af sæsonen er der flest gamle fugle i yngledragt. Efterhånden trækker de videre, og så overtager ungfuglene gradvist scenen.

De største antal på enkelt-dage har for de talrigeste arter været almindelig ryle 248, islandsk ryle 160, lille kobbersneppe 42, stor præstekrave 21, rødben 20, storspove 15, stenvender 15 og strandskade 13.

Blandt de sjældnere gæster kan nævnes odinshane, sortklire, krumnæbbet ryle, temmincksryle, dværgryle og stor kobbersneppe.

Foruden vadefuglene har mange andre fuglearter glæde af Hirtshals Øststrand som føde- og rasteplads, bl.a. måger, terner, kjover, andefugle, småfugle og sågar rovfugle i ny og næ.

Alle fotos: Kurt Prentow

En almindelig ryle flankeret af to islandske ryler – alle er gamle fugle i yngledragt
To unge islandske ryler. Der har været usædvanligt mange af dem i år.
Lille kobbersneppe i yngledragt. Man forstår hvordan den har fået sit navn.
Ung lille kobbersneppe, udruget i sommer.
Den lille sandløber kender mange fra vore strande. Her i vinterdragt.
Stenvender i yngledragt
En temmincksryle på størrelse med en gråspurv sammen med en islandsk ryle
Tinksmed er en fin lille klire-art
3 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments
Verner Vittrup
4 år siden

Flotte billeder, dejlige naturoplevelser så tæt ved vores by.

Anders Østerby
4 år siden

Der har også været rekordmange fuglekiggere og fotografer i samme periode – herligt!

Torben Stæhr
4 år siden

Fin artikel. Tak for den.