Forårshilsen fra udvalgsformand Søren Smalbro (V)

Selv om der nu har været ”lukket ned” i snart to måneder, er tingene på ingen måde gået i stå, konstaterer i denne klumme Søren Smalbro (V) i hans egenskab af formand for Teknik og Miljøudvalget hos Hjørring Kommune.

317

Af Søren Smalbro
Formand for Teknik- og Miljøudvalget
Hjørring Kommune

Hvem havde forestillet sig at vi i Danmark skulle blive ramt af et lille virus, Coronavirus, vist nok af kinesisk oprindelse, i en sådan grad at størstedelen af samfundet blev lukket ned. Det har på en eller anden vis været lidt uvirkeligt, og der er jo kun at håbe at den langsomme tilbagevenden til mere normale tider må lykkes uden tilbageslag.

Vi skal stå sammen, men hver for sig, stadig holde afstand og i det hele taget passe ekstra godt på hinanden. Alt det langt de fleste af os sætter så stor pris på, samvær, sammenkomster og fællesskab med hinanden, er denne sommer sat på pause. Alle større arrangementer, der var planlagt i denne sommer, er aflyst, – øv, øv.

I Hjørring Kommune skulle der jo også, mere eller mindre fra den ene dag til den anden, foretages store omstillinger.

Størstedelen af arbejdet skulle pludseligt varetages fra de ansattes private boliger, nye digitale samarbejdsløsninger etableres, så den nødvendige og basale service overfor vores borgere og virksomheder kunne bibeholdes. Det er lykkes, efter omstændighederne, rigtig godt.

I det politiske miljø kendte ikke mange af os tidligere ret meget til digitale Teams-møder, men siden der blev ”lukket ned” har vi afholdt tre udvalgsmøder i Teknik og Miljøudvalget, samt et enkelt byrådsmøde, hvor vi har siddet hjemme ved hver vores skærm. Det har fungeret rigtig fint.

Som de første i landet havde vi mandag d. 27. april lejlighed til at afholde et digitalt borgermøde vedrørende fjernelse af Fisketrappen ved Bindslev. Mange er kede af at Fisketrappen snart er fortid og det forstår jeg til fulde, men vi har ikke noget valg. I følge EU’s Vandrammedirektiv er fisketrapperne en spærring for de i alt 250 km. opstrøms vandløb og derfor skal de fjernes. Det vedtagne projekt, den såkaldte ”vandtrappe-løsning” bliver også rigtig fint og der ligger nu et stort arbejde forude med at få tegningerne gjort til virkelighed. Slutmålet er jo at bevare dette unikke sted så området med elværket stadig vil fremstå som et yndet udflugtsmål for både lokale og turister og samtidig give bedre betingelser for fiskene.

Det digitale borgermøde om Fisketrappen var vellykket og godt 500 borgere fulgte med ude ved skærmene.

Naturmødet i Hirtshals er jo et af de arrangementer der aflyses grundet Covid-19. Efter mange overvejelser blev det besluttet at lave en digital udgave af Naturmødet og der er gode og dygtige kræfter på opgaven så det bliver spændende at følge hvad der kommer ud af det. Det digitale Naturfolkemøde afholdes d.14.-16. maj og skal nok blive godt.

Helt overordnet er der rundt omkring i Hjørring Kommune stor aktivitet i byggeriet. Godt nok er det specielt boligbyggeri i og omkring Hjørring By der fylder en del, men en stor glæde er det desuden at følge at der også vises god interesse for byggeprojekter i vores områdebyer m.m.

Så jo – selv om der nu har været ”lukket ned” i snart to måneder er tingene på ingen måde gået i stå – heldigvis.Miljø

Med ønsket om en god sommer – trods alt.

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments