Folketingets frikommuneforsøg får ros af borgmester Arne Boelt

Folketingets Beskæftigelsesudvalg hørte nærmere om de nordjyske erfaringer med mere selvbestemmelse på beskæftigelsesområdet.

496
Foto: Arkiv.

Folketingets Beskæftigelsesudvalg hørte i dag nærmere om erfaringerne fra de nordjyske kommuners frikommuneforøg, der løber til og med 2020.

11 nordjyske kommuner er blevet fritaget for en lang række regler på beskæftigelsesområdet, mod at de til gengæld får mere frihed til at bestemme selv.

Formanden for Kommune Kontakt Rådet Nordjylland, Hjørrings borgmester Arne Boelt (Socialdemokratiet), stod i spidsen for den nordjyske delegation, der fremlagde erfaringerne fra det nordjyske.

Og der var positive tilbagemeldinger fra de nordjyske kommuner.

– Borgerne er mere tilfredse – det giver de udtryk for – for de kan mærke, at der er en forenkling af opgaverne, og at sagsbehandlingen går hurtigere. Især for de borgere, som ikke bare skal have et job, men også har et sygdomsforløb, hvor de skal have en lægeerklæring, siger Arne Boelt.

Forenklet sagbehandling

Hovedformålet med frikommuneforsøget har været at få forenklet sagsbehandlingen. Blandt andet har de nordjyske kommuner haft mulighed for at undlade at indhente lægeattester, hvis anden lægefaglig dokumentation vurderes at give mere viden om en borgers helbred. Et forsøg der indtil nu har sparet de nordjyske læger for noget nær to fuldtidsstillinger i den tid, de bruger på lægeattestester, og dermed også sparet kommunerne penge.

– Jeg synes, at langt det meste i frikommuneforsøget er positivt, siger Arne Boelt, der vurderer, at en stor del af det, de nordjyske kommuner har lavet forsøg med på beskæftigelsesområdet, uden videre vil kunne bruges fremadrettet i lovgivningen.

– Det er vigtigt at få forenklet papirarbejdet og få afbureaukratiseret området. Det nordjyske forsøg viser, at det virker, og at det er noget, der kan mærkes helt ude ved borgerne, siger Arne Boelt.

De nordjyske kommuner er som de første i landet gået sammen om at blive frikommuner. Det betyder, at kommunerne bliver fritaget for en lang række regler på beskæftigelsesområdet. I stedet får de mere frihed til selv at bestemme. Foto: TV2/Nord

Til gavn for borgerne

Det nordjyske medlem af Beskæftigelsesudvalget, Anne Honore Østergaard (Venstre), er enig med Arne Boelt i, at frikommuneforsøget har været med til at vise, at et komplekst område kan håndteres mere enkelt til gavn for borgerne.

– De eksempler, de nordjyske kommuner kommer med, kan være med til at mindske bureaukratiet, siger Anne Honore Østergaard.

Der kommer ny lovgivning på området (lov om aktiv beskæftigelsesindsats) pr. 1. januar 2020, og Anne Honore Østergaard forklarer, at de nordjyske kommuner skal vende tilbage med en evaluering, når frikommuneforsøget er slut med udgangen af 2020.

– Den nye lovgivning tager højde for en del af det, men vi har bedt de nordjyske kommuner kigge på, hvad de eventuelt ikke kan få lov til med den nye lovgivning. For er der noget, man kan gøre mere fornuftsbetonet, skal vi da gøre det, siger Anne Honore Østergaard.

FRIKOMMUNEFORSØG 2016-2020 UNDER TEMAET ”EN MERE EFFEKTIV OG FLEKSIBEL BESKÆFTIGELSESINDSATS, HERUNDER NYTÆNKNING AF INTEGRATIONSOMRÅDET.”

Siden forsøgsstart i 2016 er der i Nordjylland igangsat i alt 19 initiativer inden for mange områder af beskæftigelseslovgivningen – eksempelvis:

Mikrolånsforsøg, der gør det muligt at understøtte, at kontanthjælpsmodtagere starter egen virksomhed

Samtaleforsøget, der har fjernet de alt for mange proceskrav omkring jobsamtalen med borgerne

Lægeattestforsøgene, der gør det muligt at undlade at indhente lægeattester, hvis anden lægefaglig dokumentation vurderes at give mere viden om borgers helbred.

Kilde: TV2 Nord.
Foto: Arkiv.

1 Kommentar
Inline Feedbacks
View all comments
Jimmy Grant Larsen
2 år siden

Dette er et gammelt indlæg. Men jeg kommer lige med en kommentar. Hjørring Kommune har igennem 4 år sorteret i mine lægepapirer og forfalsket referater og rapporter. Klager er ikke blevet besvaret eller journaliseret.

Min sag ligger i Ankestyrelsen fordi jeg mangler at få lavet en ny lægespecialisterklæring efter Hjørring Kommune har fået en lægekonsulent til at få en lægespecialist til at fjerne hans konklusion. Jeg har klaget til Ombudsmanden som ikke kan gå ind i sagen fordi den ikke er behandlet ved højeste instans som er Ankestyrelsen. Tilsynet siger jeg skal gå til Ombudsmanden. Rigspolitiet siger at de ikke kan gå ind i en fleksjobsag.

Socialdemokratiets Hovedbestyrelse og Folketingets Beskæftigelsesudvalg sidder med på Cc i mine mails til myndighederne.

Min sag er Støjbergsagen x 12 når det kommer til lovbrud og vi skal med garanti have en ny borgmester ved næste valg – jeg tror det bliver en kvinde.