Thomas Klimek (S): Virksomheder sikres kvalificeret arbejdskraft i Hjørring Kommune

Rapport: 50 procent flere kontanthjælpsmodtagere kommer i job i Hjørring Kommune sammenlignet med andre kommuner i Danmark.

85

Aalborg Universitet har evalueret effekten af Hjørring Kommunes indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Den viser, at indsatsen har en job-effekt, som ligger 50 procent over sammenligningskommunerne i Nordjylland.
Evalueringen dokumenterer, at de gode resultater i Hjørring kommune er et resultat af en særlig indsats – og ikke alene et udslag af en positiv konjunkturudvikling.

– Det viser, at vi hjælper og støtter mange af vores borgere, så de lykkes og får et job. Og samtidig handler det om, at sikre vores virksomheder får kvalificeret arbejdskraft. Det betyder, at Hjørring-modellen, som handler om “Rette indsats til rette borger til rette tid”, gør en stor forskel, siger Thomas Klimek (S), som er formand for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget i Hjørring Kommune.

Nu dokumenterer evalueringen fra Aalborg Universitet, at der også er en markant jobeffekt for mange af de mindre ressourcestærke borgere – de aktivitetsparate kontakthjælpsmodtagere.

– Effektevalueringen viser en gennemsnitlig forøgelse af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtageres beskæftigelse (jobeffekt) på 50 procent – udregnet på baggrund af en kontrolgruppe bestående af borgere fra andre sammenlignelige nordjyske kommuner.
Så sammenlignet med andre studier på området, og målgruppen taget i betragtning, er der tale om en ganske betydelig beskæftigelseseffekt, siger Rasmus Ravn, Ph.d. stipendiat ved Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet.

Hjørring-modellen har allerede givet gode resultater i form af uddannelse og job til flere end 1.000 borgere fra 2015 til 2017. Strategien har fokus på at investere i borgerne og på den måde i perioden fra 2015 til 2019 flytte 1700 borgere fra at være på passiv forsørgelse og til at være aktiv del af arbejdsstyrken. Hjørring Kommune investerer dermed i perioden 2015-2019 i alt 160 millioner kroner i særlige indsatser som en del af Hjørring-modellen. I samme periode opnår Hjørring kommune besparelser på passiv forsørgelse på 320 millioner kroner, og investeringen er dermed tjent hjem to gange.

– Det er først og fremmest en gevinst for borgerne, som oplever, at de kan lykkes med at få et job og dermed kan de forsørge sig selv. Men det er naturligvis også en gevinst for kommunen, fordi vi bruger penge på en indsats til gavn for virksomheder og borgere, i stedet for på passiv forsørgelse, Thomas Klimek (S).

Kilde: Hjørring Kommune og Ritzau.

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments