Flere bliver indlagt på intensivafdelinger i Nordjylland

8 personer i Nordjylland kæmper lige nu i respirator for livet med coronasmitte. Det viser seneste nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Til gengæld er der sket et lille fald i indlæggelser.

8434

På de nordjyske sygehuse kæmper læger og sygeplejersker lige nu for at passe 31 patienter med bekræftet COVID-19.

Region er dermed en region, hvor færrest patienter kræver indlæggelse.

I figuren herunder vises antallet af indlagte med bekræftet COVID-19 på sygehuse i de fem regioner. Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl 8 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.

Den gode nyhed ved de seneste tal er, at antallet af indlagte COVID-patienter i Nordjylland er faldet med to personer, svarende til 6 procent.

I alt ligger er nu 529 personer indlagt med COVID-19, og i hele landet er der konstateret 2.815 personer med COVID-19, hvoraf langt de fleste altså ikke kræver hospitalsindlæggelse.

Tallet dækker over smittede personer er personer, der er blevet testet positive. Smittede personer, som ikke har gennemført en test, indgår ikke i tallet. Man formoder derfor, at der er et vist mørketal.

Til gengæld går det lidt dårligere med de patienter, som er indlagt i Nordjylland. Flere er blevet overført til intensiv afdeling.

I forhold til i går er antallet af patienter, som er i kritisk tilstand og dermed indlagt på intensiv afdeling vokset fra 9 til 12 patienter. Det er en stigning på 33 procent, og det er den største stigning i hele landet.

Tallet skal dog tages med et gran salt, da der er langt færre indlagte i Nordjylland end i de øvrige regioner, derfor betyder udskrivelsen af en enkelt patient og større procentvis afvigelse i tallene.

Smittede fordelt på kommuner – seneste 7 dage

Generelt kan man dog sige, at Nordjylland ikke er blevet hårdt ramt endnu.

I figuren nedenfor vises fordelingen af smittede i kommunerne. Opgørelsen er lavet sammenlignelig ved at antal smittede er sat i forhold til befolkningstallet i den enkelte kommune. Tallene viser, hvor mange smittede, der er pr. 100.000 indbyggere i kommunen.

Smittede fordelt på kommune – seneste 7 dage – opdateret 31. marts. Foto: Statens Serum Institut

Nogle lande opgør antal med raskmeldte med overstået COVID-19-infektion. Der arbejdes på en opgørelse for Danmark, der forventes klar i starten af april.

Kilde: TV2 Nord

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments