Farvel og tak til Gert hos CKUV

Med udgangen af skoleåret forlader Gert Deth Melchiorsen sin arbejdsplads Center for Kompetence og Undervisning Vendsyssel (CKUV) på Elsagervej i Hjørring.

418

Gert Deth Melchiorsen har været på CKU i 18 år og har gjort meget ud af at lære sine elever at putte indhold i deres liv. Nu kan han med eget udsagn smage sin egen medicin og er klar.

Han er 66 år og på mange måder klar til en ny tilværelse som folkepensionist, hvor familien og den store hobby, autocamperen, kommer til at fylde endnu mere i Gerts liv. Den nyerhvervede og opdaterede udgave af den rullende feriebolig ventes at ankomme på fredag.

Tirsdag før sommerferien – og pensionen – var der afsked med kollegerne på Elsagervej, og han siger med overordentlig god samvittighed farvel til et arbejdsliv fyldt med undervisning og engageret fokus på at hjælpe mennesker med særlige behov.

Gert er født og opvokset i hjembyen Hjørring, hvor han på det lokale seminarium uddannede sig til et liv i folkeskolens tjeneste. Sådan blev det ikke helt, for efter otte år på Tversted Centralskole blev det til seks år i skoletjenesten på Nordsøen Oceanarium i Hirtshals, inden Specialskolen for Voksne, som tidligere var navnet på CKUV, stillede kontor og albueplads til rådighed.

– Jeg blev i 2001 ansat på Elsagervej til at undervise i projektet ”Bryd Isolationen”, som var et samarbejde mellem Aalborg og Hjørring samt amtet. Målgruppen var psykisk sårbare. I forbindelse med kommunalreformen trak amtet – regionen – sig, og Hjørring Kommune stod alene og solgte undervisningen til Aalborg Kommune. Jeg kom ud på mange institutioner i flere kommuner. Vi var dengang tre kolleger ansat til at varetage den form for undervisning.

Gert har gennem årene fået stor erfaring i og viden om at undervise sårbare mennesker. Det helt store fokus har været at undervise den enkelte på en måde, der kompenserer for brudte og manglende relationer. Hjælpemidlerne har foruden underviserens forståelse og respekt været IT-redskaber, som alle kan finde ud af at bruge.

-Det handler om at stille sig ved siden af det enkelte menneske og med egne øjne se og opleve, hvad den enkelte kan og specielt ikke kan og derefter indrette undervisningen til den enkeltes behov og muligheder. Forståelse og respekt er nøgleord. Desværre har jeg oplevet, at undervisning af psykisk sårbare mennesker har meget lidt opmærksomhed. Der bruges alt for få ressourcer og skæres alt for meget ned på også undervisning på det psykiatriske område.

-Der bliver brugt mange kræfter på mange udenomsting, og jeg mener, at det kunne gøres meget bedre, hvis ikke der var så meget fokus på kapitalisering. Ofte tænker jeg, at det svarer til, at man satte H.C. Andersen til at skrive fakturaer i stedet for eventyr.

– På CKUV arbejder vi meget med mennesker med erhvervet hjerneskade, og heldigvis er det sådan, at når borgeren for eksempel rammes af en hjerneblødning eller anden form for hjerneskade, så træder et fuldt udbygget offentligt system i kraft med behandling og undervisning.

-Sådan er det ikke med psykisk sårbare mennesker, og for mange er overladt til sig selv. Medicin og sygdom gør det svært at være sammen med andre, så denne gruppe borgere har vanskeligt ved at få undervisning. Bare det at møde op til er ofte uoverskueligt. Der kunne og burde gøres meget mere for at undervise borgere i psykiatrien for at klæde dem bedre på til et liv med mange udfordringer.

– Det kunne være så godt, hvis der var større interesse for dette område. Jeg håber, at budskabet efterhånden begynder at trænge igennem også hos politikerne, så der kommer mere fokus på psykiatrien, som jo kun får de store overskrifter, når der sker et eller andet forfærdeligt. Mere undervisning og større forståelse for emnet skal være mit store afskedsønske.

Gert har været med i mange udviklingsprojekter for mennesker med kognitive vanskeligheder. Han har blandt andet været med til at løfte ”Parat til job igen” i samarbejde med jobcentret, hvor borgere med IT-hjælpemidler og strategier hjælpes til at kompensere for kognitive funktionsnedsættelser. Det ses ofte hos mennesker med erhvervet hjerneskade, stress, depression eller andre psykiske lidelser.

Et andet helt unikt projekt fra 2009, som Gert var med til at udvikle, var ”Mobilplanforalle” der er en app, som fokuserer på støtte til strukturering af borgerens liv.

Det er et påmindelses-redskab, så også de professionelle, pårørende og andre nøglepersoner omkring borgeren kan være med til at støtte og strukturere et måske kaotisk liv. Enkelt og meget brugbart for målgruppen. Projektet blev lukket ned for tre år siden for at spare penge.

Gert glæder sig til en tilværelse som pensionist. Han stiller gerne op, hvis der er brug for at drage nytte af lærerens store erfaring og viden om undervisning af psykisk sårbare blandt andet ved brug af velfærdsteknologi også til kognitive vanskeligheder.

– Selv om jeg går på pension, har jeg jo stadig meget at kunne byde ind med.

Kilde og foto: CKUV.

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments