EUC Nord bliver UNESCO Verdensmålskole

FN’s verdensmål kommer på dagsordenen på hele EUC Nord

74

’At udvikle kvalitetsuddannelse til fremme af bæredygtighed og fred’. Sådan lyder et af UNESCOs formål med at være verdensmålsskole, og det har man på EUC Nord valgt at tage til sig.

Gennem en ansøgning – som er blevet imødekommet – er EUC Nord nu blevet UNESCO Verdensmålsskole sammen med 58 andre skoler i Danmark. At være verdensmålsskole handler om at fokusere på FN’s 17 verdensmål, og det har man gjort i længere tid på EUC Nord, fortæller Neil Jacobsen, direktør på EUC Nord.

– Verdensmålene har vi brugt i vores undervisning, lige siden de blev vedtaget i 2015. De unge vil gerne vide noget om dem, og da det jo er nogle meget brede mål, så kan de bruges inden for stort set al undervisning. Jeg synes, verdensmålene giver et stærkt værdigrundlag til at uddanne vores elever til globale ambassadører med en forståelse for hele verdens udfordringer. Verdensmålene kommer nu til at fylde endnu mere, og skal blive en central del af EUC Nords DNA. Det kommer til at række meget længere end blot undervisning, så det fx også handler om vores skoledrift. Vi gør allerede noget i dag, men kommer til at gøre meget mere i fremtiden.

Neil Jacobsen fortæller videre, at man nu nedsætter en arbejdsgruppe, som skal udarbejde et overordnet afsæt, hvor man går lidt mere strategisk til værk med at se på hvad og hvor meget EUC Nord skal bruge verdensmålene til. Og hvordan man får udbredt budskabet på de interne linjer. Med 400 ansatte og mange adresser i Frederikshavn og Hjørring, kan det være en udfordring at få budskabet ud i alle hjørnerne. Går man en tur på EUC Nord, vil man allerede i dag kunne se plakater og malerier af verdensmålene, som eleverne har lavet ifm. undervisning. Spørger man skolens service- og bygningschef, Hans Jørgen Nielsen, vil han også kunne fortælle om diverse tiltag, der allerede nu understøtter verdensmålene:

– Hele vores htx-bygning i Hjørring er lavet som et passivhus, hvor energiregningen for den 1.200 kvm store bygning svarer til energiforbruget i et lille parcelhus. Vi har opsat solceller på vores flade tage i Hjørring, og så har vi haft et lille affaldsanlæg, der laver affald til muld i løbet af 30 dage. Fremover kommer vi til at lave mange flere tiltag, og det bliver nok også mere systematisk. Jeg tror, det bliver noget med en anden indstilling til ens arbejde og de løsninger, vi dagligt beskæftiger os med.

På undervisningsområdet er man allerede godt i gang med at arbejde med verdensmålene. Fx har afdelingen Energi og Byggeri arbejdet med energirigtigt byggeri i mange år. Eleverne undervises i energirigtige materialer og metoder, og på efteruddannelsesområdet har man haft mange hundrede kursister gennem kurser om energioptimering. På hhx og htx fortæller rektor Karsten Asmussen, at man allerede i høj grad arbejder med verdensmålene i undervisningen, og at man nu får adgang til en lang række nye aktiviteter gennem netværk med verdensmålskolerne i hele verden og i netværk med andre  erhvervsskoler.

– Der er 58 skoler i Danmark, som er verdensmålsskoler, men på verdensplan snakker vi om 11.500 skoler i 180 lande. Det giver jo et helt andet globalt perspektiv, når UNESCO laver undervisningsmateriale og aktiviteter. Det giver også de unge en oplevelse af at være en del af noget større, og det er faktisk noget af det vigtigste ved verdensmålene udover de konkrete forandringer, de skal medføre.

Vedlagt billede. Forslag til billedtekst: EUC Nord er blevet UNESCO Verdensmålsskole, og det tager eleverne helt bogstaveligt.

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments