Etablering af samlet ny klynge for Det Blå Danmark

Stærke kræfter inden for Det Blå Danmark og logistik er gået sammen i en ny klyngeorganisation, der skal gøre Danmark verdensførende inden for bæredygtighed, logistik og innovation til søs. Klyngen har i dag ansøgt Erhvervsfremmebestyrelsen om støtte.

240
Billedet kombinerer det, den nye klynge rummer, nemlig det maritime erhverv og logistikken, som her udfolder sig på Hirtshals Havn.

Med knap 100.000 beskæftigede og godt en fjerdedel af den samlede danske eksport er Det Blå Danmark og logistik samlet set en væsentligt national styrkeposition.

Som national styrkeposition skal der ikke blot måles på økonomi og eksporttal, der skal også kunne konkurreres på maritim bæredygtighed, innovation og fremme af logistik.

Det er baggrunden for et nyt samarbejde om en ny samlet klyngeorganisation: “Maritime & Logistics Innovation Denmark” – eller “MARLOG” i daglig tale.

Fra venstre ses klyngelederne Lars Ahrendtsen, Forretningschef v/ Fyns maritime Klynge, Christine Lunde, direktør v/MARCOD og Mikkel Hansen, CEO v/ MDC – Maritime Development Center.

I dag har den nye konstruktion ansøgt Erhvervsfremmebestyrelsen og Uddannelses- og Forskningsministeriet i alt 16 mio. kroner til indsatsen for maritim innovationskraft og logistikudvikling.

Adm. direktør i Danske Rederier, Anne H. Steffensen er interim-formand for den nye klyngeorganisation indtil den endelige bestyrelse udpeges.

– Kerneopgaven bliver at understøtte de mange dygtige virksomheder og aktører inden for det maritime område og logistik med tværgående projekter, som bidrager til, at Danmark er en førende søfartsnation. Målet er, at Danmark også i 2030 har et af verdens stærkeste maritime erhverv, som går forrest med at finde vejen til den CO2-neutrale skibsfart. Samtidig har vi integreret logistik som en del af klyngen med henblik på at sikre innovation i hele transportkæden, siger Anne H. Steffensen.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har udpeget “Maritime erhverv og logistik” som en af Danmarks styrkepositioner. Derfor kvitteres der nu med at søsætte det nye samarbejde og afventer, at ansøgningen om støtte bliver behandlet.

Lokalt og globalt

Frem mod 2030 forventer OECD en fordobling af den samlede blå havøkonomi. For at Danmark får sin bid af den kage, er en klog og målrettet maritim indsats afgørende. Det vil den nye nationale klynge bidrage til, så vi sikrer markedsindflydelse, eksport og arbejdspladser ind i fremtiden.

– I arbejdet skal vi både tænke lokalt og globalt. De gode ideer, udviklingen og produktionen sker i høj grad lokalt og giver arbejdspladser herhjemme. Men det store marked for shipping, maritime løsninger og end to end logistik er globalt, og derfor skal vores indsats sikre, at vi også er førende udenfor landets grænser, tilføjer Anne H. Steffensen.

Den nationale klyngeorganisation for maritime erhverv og logistik bliver stiftet af: MARCOD – Maritimt Center for Optimering og Drift, Fyns Maritime Klynge, Maritime Development Center, Danske Rederier, Danske Havne, Danske Maritime, Dansk Transport og Logistik.

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments